Hop til indhold
Lyt

Støtte til at sikre fokus på egne ressourcer

Den studerende kan have behov for støtte og opmuntring til at få øje på egne ressourcer og styrker. En diagnose er givet på baggrund af vanskeligheder, og det kan være svært for den studerende at få øje på de personlige styrker og kompetencer, som han/hun har. Det kan gøre det svært at præstere på en uddannelse. 

Derfor kan det være med til at fastholde den studerende i uddannelse, hvis han/hun får støtte til at anlægge et ressourceperspektiv. 

Støtten kan også være med til at skabe en ro og kontinuitet, som den studerende ikke formår selv at skabe. 

Støtte til mentalisering 

En vigtig del af den følelsesmæssige støtte er at oparbejde evnen til mentalisering, som er evnen til at forestille sig hvad andre tænker og føler, og på den måde være i stand til at forstå og adskille egne og andres følelser og adfærd. 

Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde eller i samarbejdet med en vejleder, hvor den studerende bliver bedre til at skelne mellem egne og andres følelser, og på den måde lærer at adskille faglig feedback og konstruktiv kritik fra personlig kritik. 

Hjælp til at overkomme automatiske negative tanker

Nogle studerende kan have social angst og automatiske negative tanker. Det kan derfor være en god idé at arbejde med de negative tanker, den studerende har om sig selv, og få dem byttet ud med tanker, der bygger op i stedet for at bryde ned. 

Den studerende kan have behov for hjælp til at overkomme frygten for at sige noget på holdet  eller deltage på lige fod med andre i gruppearbejde. Her kan små tilpassede udfordringer være med til at understøtte den studerendes faglige udvikling, når han/hun oplever små succeser. 

Egenomsorg og forebyggelse 

Nogle studerende kan stille urealistiske og høje krav til sig selv. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med at tage hensyn til egne vanskeligheder i en krævende studiehverdag, og at opøve en forståelse for, at det er legalt at have nogle begrænsninger. 

Den studerende kan også støttes i at blive bedre til at få øje på de faresignaler, der viser sig, når belastningen begynder at blive for stor. Her kan den studerende støttes i at drage ekstra omsorg for sig selv. 

 
Sidst opdateret: 12. august 2022