Hop til indhold
Lyt

Støttepersonen fungerer som mentor for den studerende med en psykisk funktionsnedsættelse og har regelmæssig kontakt med den studerende.

Støtten kan bestå af praktisk hjælp, for eksempel støtte til at planlægge læsning og forberedelse til forelæsninger. 

Støttepersonen har regelmæssig kontakt med den studerende og yder praktisk støtte på uddannelsen og hjælp til planlægning. Det kan for eksempel ske ved at støtte den studerende i at opdele semesterets opgaver i overskuelige delopgaver, tage kontakt til relevante undervisere og give en introduktion til at finde rundt i studiemiljøet.

Opgaverne for støtteperson kan for eksempel være hjælp og støtte til den studerende i forhold til at:

  • Skabe kendskab til studieregler og andre praktiske ting på uddannelsen
  • Anvende uddannelsesstedets intranet og andre systemer
  • Formidle viden om uddannelsesstedets tilbud, som for eksempel studievejledning, bibliotek, lektieværksteder og lignende
  • Hjælpe med at tilmelde den studerende til eksamen og andre prøver
  • Orientere om studieformer og  tilrettelægning af arbejde, for eksempel projektarbejde, læsegrupper og lignende
  • Anskaffe den rigtige litteratur
  • Formidle viden om sociale pligter og muligheder på uddannelsesstedet

På længere sigt er målet at udvikle strategier, så den studerende kan fungere med mindre støtte og blive mere uafhængig. 

Det praktiske omkring støttepersonen

Støttepersontimer bliver som udgangspunkt bevilget i rammer af 20 eller 30 timer pr. semester.

Støttepersonen kan være en medstuderende eller en ældre studerende, som kender de krav på studiet, den studerende skal leve op til. 

Støttepersonen bliver ansat hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitets leverandør. Det betyder, at lønnen til støttepersonen er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for støttepersonen, herunder medarbejderforsikring.  

Den studerende eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker at leverandøren ansætter som støtteperson.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til studerende med en psykisk funktionsnedsættelse i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra den studerendes læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for den studerendes deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 6. marts 2022