; Hop til indhold
Lyt

Når du søger om støttetimer til den studerende, kan du også ansøge om opkvalificering af støttegiveren.

Støttepersoner har mulighed for at få individuel supervision. Faglige støttelærere kan deltage i workshops og få individuel supervision.

Du kan ansøge om timer til opkvalificering og individuel supervision, når du ansøger om støttetimer eller på et senere tidspunkt.

Støttepersoner og faglige støttelærere kan få individuel supervision

Støttepersoner og faglige støttelærere har mulighed for individuel supervision. Individuel supervision bliver leveret af styrelsens eksterne leverandør.

Der kan ansøges som en ramme på tre timer ved den eksterne leverandør.

Timeforbruget til deltagelse i individuel supervision (en ramme på tre timer) søges samtidig med timer til individuel supervision. 

Støttepersonen eller den faglige støttelærer tager selv kontakt til leverandøren efter behov, med henblik på at lave en aftale om individuel supervision. 

Workshops for faglige støttelærere

Der bliver løbende udbudt workshops rundt omkring i landet.

Det er som faglig støttelærer muligt at komme på en introworkshop, som er et tre-timers kursus for nye faglige støttelærere.

For mere erfarne støttelærere er der mulighed for at deltage i temaworkshops med forskellige emner, som tilrettelægges af styrelsens leverandør.  

Du skal ansøge om tre timer til støttegiverens deltagelse i workshop.

Workshops bliver arrangeret af styrelsens leverandør og bliver ikke bevilget særskilt.

Leverandørerne sender invitationer til de SPS-ansvarlige på uddannelsesstederne, der sørger for at sende invitationen til de relevante støttegivere.

Sidst opdateret: 24. november 2020