Hop til indhold
Lyt

Når du ansøger om faglige støttetimer og/eller støttepersontimer til den studerende, kan du samtidig ansøge om opkvalificering af støttegiveren.

Introworkshop

Der bliver løbende udbudt introworkshops for nye faglige støttelærere og støttepersoner. Vi anbefaler, at støttegiveren deltager i en introworkshop i løbet af det første halve år af støtteforløbet.

Formålet er, at støttegiveren får et basiskendskab til psykiske- og neurologiske vanskeligheder, og at støttegiveren bliver introduceret til redskaber, der kan støtte dem i at udføre opgaven som støttegiver.

Nye støttelærere eller støttepersoner kan også deltage en i temaworkshop i løbet af det første semester, hvis det er relevant. 

Temaworkshop

Mere erfarne støttelærere og støttepersoner kan deltage i temaworkshops med forskellige emner, som tilrettelægges af styrelsens leverandører. Der bevilges timer til støttegivers deltagelse i en temaworkshop pr. semester.

Hvis en studerende har flere faglige støttelærere, kan vi bevilge opkvalificering til begge støttelærere. Du skal i dette tilfælde oprette en ansøgning og søge om opkvalificering til den anden faglige støttelærer.

I de tilfælde, hvor støttegiveren har flere studerende kan støttegiveren i særlige tilfælde deltage i op til to workshops pr. semester. Det kan være relevant for støttegiveren at deltage i flere temaworkshops, hvis de studerende har forskellige studiemæssige udfordringer, som følge af deres funktionsnedsættelse.

Leverandørerne sender invitationer til de SPS-ansvarlige på uddannelsesstederne, der herefter sørger for at sende invitationen til de relevante støttegivere.

Individuel supervision

Faglige støttelærere og støttepersoner har mulighed for at få individuel supervision i op til tre timer pr. semester. Hvis støttegiveren er støttelærer eller støtteperson for flere studerende, kan støttegiveren få supervision i op til tre timer for hver enkelt studerende. Individuel supervision afholdes af styrelsens leverandører.

Hvis en studerende har flere faglige støttelærere, kan der gives supervision for op til to faglige støttelærere pr. semester, såfremt der er et behov for supervision. Du skal i dette tilfælde oprette en ansøgning og søge om supervision til den anden faglige støttelærer.

Den faglige støttelærer eller støttepersonen skal selv tage kontakt til leverandøren, med henblik på at lave en aftale om individuel supervision.

Ansøgning om opkvalificering af støttegiver

Du kan ansøge om opkvalificering af støttegiveren samtidig med, at du søger om faglige støttetimer og/eller støttepersontimer til den studerende. Du kan dog også søge om opkvalificering på et senere tidspunkt.

Opkvalificering bevilges som 6 timer til støttegiverens deltagelse i opkvalificering samt 3 timer til individuel supervision hos en af styrelsens leverandører.

På den studerendes bevilling vil der være to linjer, som dækker opkvalificeringen. Der kan for eksempel stå ´Timer til støttelærers opkvalificering´ (6 timer) og ´Timer til støttelærers supervision´ (3 timer).

De 6 timer skal dække støttelærerens lønudgift, når støttelæreren deltager i en workshop samt individuel supervision. 

Læs om refusion i forbindelse med opkvalificering af støttegivere på spsu.dk

Sidst opdateret: 18. maj 2022