Hop til indhold
Lyt

Når du ansøger om faglige støttetimer og/eller studiementortimer til den studerende, kan du samtidig ansøge om opkvalificering af støttegiveren.

Introworkshop

Der bliver løbende udbudt introworkshops for nye faglige støttelærere og studiementorer. Det er obligatorisk for studiementoren at deltage i en introworkshop i løbet af det første halve år af ansættelsen.

Formålet med introworkshoppen er, at støttegiveren får et basiskendskab til psykiske- og neurologiske vanskeligheder, og at støttegiveren bliver introduceret til redskaber, der kan støtte dem i at udføre opgaven som støttegiver.

Nye støttelærere eller studiementorer kan også deltage en i temaworkshop i løbet af det første semester, hvis det er relevant. 

Temaworkshop

Mere erfarne støttelærere og studiementorer kan deltage i temaworkshops med forskellige emner, som tilrettelægges af styrelsens leverandører. Der bevilges timer til støttegivers deltagelse i en temaworkshop pr. semester.

Hvis en studerende har flere faglige støttelærere, kan vi bevilge opkvalificering til begge støttelærere. Du skal i dette tilfælde oprette en ansøgning og søge om opkvalificering til den anden faglige støttelærer.

I de tilfælde, hvor støttegiveren har flere studerende kan støttegiveren i særlige tilfælde deltage i op til to workshops pr. semester. Det kan være relevant for støttegiveren at deltage i flere temaworkshops, hvis de studerende har forskellige studiemæssige udfordringer, som følge af deres funktionsnedsættelse.

Leverandøren, der afholder temaworkshop, sender invitation til de SPS-ansvarlige på uddannelsesstederne, der herefter sørger for at sende invitationen til de relevante støttelærere. Studiementorer får tilsendt en invitation til temaworkshop direkte fra leverandøren.

Individuel supervision

Faglige støttelærere og studiementorer har mulighed for at få individuel supervision i op til tre timer pr. semester. Hvis støttegiveren er støttelærer eller studiementor for flere studerende, kan støttegiveren få supervision i op til tre timer for hver enkelt studerende. Individuel supervision afholdes af styrelsens leverandører.

Hvis en studerende har flere faglige støttelærere, kan der gives supervision for op til to faglige støttelærere pr. semester, såfremt der er et behov for supervision. Du skal i dette tilfælde oprette en ansøgning og søge om supervision til den anden faglige støttelærer.

Den faglige støttelærer eller studiementoren skal selv tage kontakt til leverandøren, med henblik på at lave en aftale om individuel supervision.

Ansøgning om opkvalificering af støttelærer

Du kan ansøge om opkvalificering af støttelæreren samtidig med, at du søger om faglige støttetimer til den studerende. Du kan dog også søge om opkvalificering på et senere tidspunkt.

Opkvalificering bevilges som 6 timer til støttelærerens deltagelse i opkvalificering samt 3 timer til individuel supervision hos en af styrelsens leverandører.

På den studerendes bevilling vil der være to linjer, som dækker opkvalificeringen. Der kan for eksempel stå ´Timer til støttelærers opkvalificering´ (6 timer) og ´Timer til støttelærers supervision´ (3 timer).

De 6 timer skal dække støttelærerens lønudgift, når støttelæreren deltager i en workshop samt deltager i individuel supervision. 

Ansøgning om opkvalificering af studiementor

Du kan ansøge om opkvalificering af studiementoren samtidig med, at du søger om studiementortimer til den studerende. Det er obligatorisk for studiementoren at deltage i en introworkshop i løbet af det første halve år af ansættelsen. Det betyder, at du skal ansøge om 3 timer til studiementors deltagelse i en introworkshop første gang du søger om studiementortimer. Du kan også søge om timer til studiementors deltagelse i individuel supervision.

Opkvalificering bevilges som 3 timer til studiementors deltagelse i workshop, 3 timer til studiementors deltagelse i individuel supervision samt 3 timer til individuel supervision hos en af styrelsens leverandører.

På den studerendes bevilling vil der være to linjer, som dækker opkvalificeringen. Der kan for eksempel stå ´Timer til studiementors opkvalificering´ (6 timer) og ´Timer til studiementors supervision´ (3 timer).

De 6 timer skal dække studiementorens lønudgift, når studiementoren deltager i en workshop samt deltager i individuel supervision. 

Læs om refusion i forbindelse med støttegivers deltagelse i workshop og individuel supervision på spsu.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2022