Hop til indhold
Lyt

Forløbsbeskrivelsen skal vise, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad den studerende har fået ud af dem. 

Det skal også fremgå af forløbsbeskrivelsen, om der fortsat er et støttebehov, der gør, at forløbet skal fortsætte, samt hvad støttetimerne skal bruges til fremadrettet. 

Ansøgninger om støtte, der er sat op til automatisk tildeling, skal søges i genbevilling via automatisk tildeling. Det er uddannelsesstedets opgave at sørge for, at forløbsbeskrivelsen bliver udarbejdet, og at den er vedhæftet ansøgningen i SPS2005.

Skabelon til forløbsbeskrivelsen (pdf)

Sidst opdateret: 27. maj 2020