Hop til indhold
Lyt

Før den SPS-ansvarlige ansøger om kompenserende læse- og skriveteknologi, er det vigtigt at have en samtale med den studerende for at få afklaret, hvad der er brug for af støtte. Som udgangspunkt skal de studerende, der selv har en computer have en programpakke bevilget. Forud for ansøgningen skal uddannelsesstedet sørge for at udrede behovet for it-støtte hos den studerende og beskrive behovet i ansøgningen. 

Ved samtalen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den studerende ikke senere har mulighed for at få ombyttet en it-startpakke med computer til en programpakke, hvis den studerende køber sin egen computer på et senere tidspunkt i studiet. 

Indstillingen skal for eksempel begrunde og beskrive den studerendes behov for en it-startpakke med computer. Det kan for eksempel være, at den studerende ikke har egen PC eller MacBook og ikke har mulighed for at anskaffe en.

Programpakke til installation på den studerendes egen computer

Hvis den studerende har sin egen computer, kan den studerende få bevilget en programpakke, som indeholder programmer, der støtter læsning og skrivning. Programpakken kan både bevilges til computer med Windows-styresystem og til Mac OS.

Instruktion i programpakken

Den studerende får bevilget instruktion i programmerne sammen med programpakken eller sammen med it-pakken og computeren. Instruktionen finder sted hos en af styrelsens leverandører af instruktion. Leverandøren kan også komme ud på uddannelsesstedet. 

Leverandøren af instruktionen kan hjælpe med at installere programmerne

Styrelsen kan ikke hjælpe med vejledning til installation eller med at løse de eventuelle problemer, der opstår med den studerendes egen computer. It-leverandøren kan heller ikke hjælpe med problemer, der opstår på den studerendes egen computer. Den studerende kan medbringe egen computer til instruktionen og få hjælp til installationen af programmer.

It-startpakke med computer

Hvis den studerende ikke har sin egen computer og ikke har mulighed for at anskaffe sig en, kan den studerende få bevilget en it-startpakke. Den består af en bærbar computer med Windows styresystem, Office-pakken og det læse- og skrivestøttende program AppWriter.

Instruktion i brugen af it-startpakke

Sammen med bevillingen af it-startpakke bliver der bevilget instruktion i programmerne. Instruktionen finder sted hos en af styrelsens leverandører af instruktion. Leverandøren kan også komme ud på uddannelsesstedet. 

Udredning af støttebehov

Når den studerende starter på en videregående uddannelse i forlængelse af en ungdomsuddannelse, kan styrelsen bevilge en udredning af støttebehov. I forbindelse med udredningen vil en af styrelsens leverandører, sammen med den studerende, tage stilling til hvilke former for støtte, der behov for i forbindelse med den nye uddannelse.  

Ordblindetesten

Hvis den studerende ikke har dokumentation for sin ordblindhed, kan den SPS-ansvarlige ansøge om en ordblindetest.

Ordblindetesten udføres af en af de leverandører styrelsen har indgået aftale med.

Læs om Ordblindetesten på spsu.dk.

Sidst opdateret: 7. september 2020