Hop til indhold
Lyt

Før du ansøger om it-hjælpemidler

Det er vigtigt at have en samtale med den studerende for at få afklaret, hvilke former for støtte, der er behov for. Ved samtalen kan du spørge ind til, om den studerende allerede har hjælpemidler i udlån. Hvis den studerende tidligere har fået bevilget en programpakke eller en it-startpakke, skal du søge om at hjælpemidlerne bliver overflyttet til den nye uddannelse.

Som udgangspunkt kan den studerende få bevilget en programpakke til installation på egen pc eller Mac-computer.

Hvis den studerende allerede har en it-startpakke med computer i udlån, har den studerende mulighed for at få ombyttet it-startpakken til en programpakke.

Udredning af støttebehov

Når den studerende starter på en videregående uddannelse i forlængelse af en ungdomsuddannelse, kan styrelsen bevilge en udredning af støttebehov. I forbindelse med udredningen vil en af styrelsens leverandører, sammen med den studerende, tage stilling til hvilke former for støtte, der behov for i forbindelse med den nye uddannelse.  

Programpakke til installation på den studerendes egen computer

En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer og kan installeres på enten en pc eller en Mac-computer. Husk derfor at angive i ansøgningen, om den studerende har en pc eller en Mac-computer.

It-startpakke med computer

Hvis den studerende ikke har adgang til en pc eller Mac-computer, kan den studerende søge om en it-startpakke med computer. It-startpakken består af en bærbar computer, hvor der er installeret et læse- og skrivestøttende program, Windows-styresystem og Office-pakken.

Hvis du søger om en it-startpakke med computer til den studerende, skal den studerende skrive under på, at han eller hun ikke har adgang til en pc eller Mac-computer. Erklæringen skal vedhæftes i SPS2005 samtidig med, at du ansøger om it-startpakken.

Find blanketter på spsu.dk

Instruktion i programpakken

Den studerende får bevilget instruktion hos en af styrelsens leverandører af instruktion. Leverandøren kan komme ud på uddannelsesstedet. 

Leverandøren af instruktion kan hjælpe med at installere programmerne

Den studerende skal medbringe egen computer til instruktionen og kan i den forbindelse få hjælp til at installere programmerne.

Styrelsen kan ikke hjælpe med vejledning til installation eller med at løse de eventuelle problemer, der opstår med den studerendes egen computer. It-leverandøren kan heller ikke hjælpe med problemer, der opstår på den studerendes egen computer.

Ordblindetesten

Hvis den studerende ikke har dokumentation for sin ordblindhed, kan den SPS-ansvarlige ansøge om en ordblindetest.

Ordblindetesten udføres af en af de leverandører styrelsen har indgået aftale med.

Læs om Ordblindetesten på spsu.dk

Sidst opdateret: 20. januar 2022