Hop til indhold
Lyt

Inden du kan søge om høretekniske hjælpemidler til den studerende, skal der være foretaget en høreteknisk afklaring af styrelsens leverandør.

Læs om høreteknisk afklaring og hvordan du ansøger

Når den høretekniske leverandør har fundet frem til, hvilken høreteknisk løsning den studerende skal have stillet til rådighed, udarbejder den høretekniske leverandør den endelige anbefaling af, hvilken løsning der passer bedst til den studerende og sender den til uddannelsesstedet.

Uddannelsesstedet har derefter ansvar for at søge om den anbefalede høretekniske løsning. Uddannelsesstedet skal sikre sig, at udredningen fra den høretekniske leverandør er vedhæftet ansøgningen i SPS2005.

Høretekniske hjælpemidler

Det er vigtigt, at man ved den høretekniske afklaring finder frem til de hjælpemidler, der passer bedst til den studerende og til det konkrete behov på uddannelsen. Det kan være meget forskelligt, hvilke hjælpemidler der er de bedst egnede alt efter, hvilken uddannelse den studerende er i gang med. Derfor tager udredningen også udgangspunkt i en dialog med den studerende og uddannelsesstedet.

Efter afklaringen er det muligt for den studerende at afprøve hjælpemidlerne i en periode, inden der bliver taget endeligt stilling til støttebehovet. 

Timer til teknikerbesøg

Det er muligt at søge timer til teknikerbesøg, hvis der er behov for at få gennemgået de tidligere bevilgede hjælpemidler i en ny kontekst.

Du kan som SPS-ansvarlig søge om timer til teknikerbesøg, hvis:

  • den studerendes situation ændrer sig på uddannelsen 
  • lokalet er blevet skiftet 
  • der er  nye fag, som kræver anden form for støtte
  • hjælpemidlerne ikke fungerer optimalt.

Du skal så præcist som muligt redegøre for det nye behov i ansøgningen. 

Dokumentation, når du ansøger om støtte

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om høretekniske hjælpemidler til en studerende med hørehandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse. Derudover skal du vedhæfte afklaringsrapport og tilbud fra styrelsens leverandør af høreteknisk afklaring. 

Hørehæmmede studerende

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.

Sidst opdateret: 2. februar 2022