Hop til indhold
Lyt

Du kan som SPS-ansvarlig søge i SPS2005 om, at en studerende får bevilliget hørekonsulenttimer. Hørekonsulenttimer kan blandt andet bruges til udredning af støttebehov; vejledning i brug af hjælpemidler og til generel vejledning om hørehandicap og uddannelse. Hørekonsulenten kan også vejlede undervisere og medstuderende om, hvad det vil sige at være studerende med et  hørehandicap.

Den vejledende ramme for hørekonsulenttimer er 10 timer per semester.

Udredning af støttebehov

Som SPS-ansvarlig kan du søge om en udredning af støttebehovet. Udredningen handler om at finde ud af, hvilken støtte der er nødvendig for, at den studerende kan blive kompenseret for sin funktionsnedsættelse og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre studerende. Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler og/eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredning af behovet for høretekniske hjælpemidler bliver foretaget af den  høretekniske leverandør og bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen. 

Vejledning i brug af høretekniske hjælpemidler

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede den studerende og underviserne i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen.

Hvis der er tekniske fejl eller mangler, skal hørekonsulenten sammen med uddannelsesstedet kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Vejledning til undervisere og medstuderende om hørehandicap

Hørekonsulentens vejledning kan også bestå af information til underviserne om, hvad det indebærer at have en studerende med høretab. Det kan støtte underviseren i at tilrettelægge undervisningen, så den studerende med hørehandicap bliver undervist på samme vilkår som de øvrige studerende. 

Der kan også være behov for vejledning af medstuderende i forhold til at læse samme med en, der har et hørehandicap. Det kan være med til at sikre kommunikationen mellem den studerende og hans/hendes medstuderende.

Hvis den studerende skal i obligatorisk praktik, er det også muligt, at praktikstedet kan  få vejledning af en hørekonsulent.

Dokumentation, når du ansøger om støtte

Hørehæmmede studerende

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.

Døve studerende

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

 

Sidst opdateret: 6. marts 2022