Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne (2019)

Eva har kortlagt, hvad der kendetegner SPS-modtagerne og deres støtteforløb og undersøgt, hvordan støttemodtagerne klarer sig med hensyn til gennemførelse af ungdomsuddannelse og overgangen til videregående uddannelse og job.

Download rapporten Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne (pdf) 

Læs artiklen Unge, der får specialpædagogisk støtte på deres ungdomsuddannelse, klarer sig lige så godt som deres kammerater på nogle områder på eva.dk

Download faktaark, der sammenfatter hovedresultaterne af en evaluering af specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne (pdf)

Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever (2018)

Rapporten sammenfatter resultaterne fra casestudier af tre gymnasiers arbejde med at bygge bro mellem SPS og almenundervisningen. Fokus er på skolernes indsatser til SPS-modtagere med psykisk funktionsnedsættelser og psykisk sårbare elever bredt set. 

Download rapporten Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever (pdf) 

Sidst opdateret: 4. juli 2019