; Hop til indhold
Lyt

Det er muligt at få bevilliget en udredning af blinde eller svagsynede elever hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

På IBOS kan eleven afprøve forskellige hjælpemidler og få vejledning i, hvilke hjælpemidler der bedst kompenserer for funktionsnedsættelsen.

Udredning foregår ved start på en ny uddannelse eller ved en markant ændring af elevens behov.

En markant ændring kan for eksempel være, at elevens synsevne er blevet forringet. Det kan også være en ændring i elevens uddannelsessituation, der stiller krav om nye typer af hjælpemidler og/eller studietekniske færdigheder.

Sådan søger du om støtte 

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et synshandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. 

Når eleven er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis elevens nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når eleven er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. 

Sidst opdateret: 31. januar 2021