Hop til indhold
Lyt

Startpakkedagen afholdes af Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) forud for efterårs- og forårssemester. Startpakkedagen skal sikre, at eleven hurtigst muligt bliver kompenseret for synsnedsættelsen. 

Du skal ansøge om en startpakkedag til eleven, hvis du bliver kontaktet af IBOS og de anbefaler, at eleven deltager på en startpakkedag. Anbefalingen udgør sammen med lægefaglig dokumentation for synsnedsættelsen samtidig dokumentation i forbindelse med ansøgningen.

Startpakkedag efterår og vinter – ydelse 3

En startpakkedag indeholder en afklaring af elevens støttebehov og eventuelt udlevering af synskompenserende computer. På en startpakkedag vil eleven også få instruktion i brugen af hjælpemidlerne.

Vi bevilger ikke en særskilt afklaring af støttebehov til elever, som er tilmeldt en startpakkedag hos IBOS. Afklaring af elevens støttebehov er inkluderet i startpakkedagen.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om en startpakkedag til en elev med synshandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. Derudover skal du vedhæfte en anbefaling fra IBOS.

Når eleven er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis elevens nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når eleven er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

 

Sidst opdateret: 7. juli 2023