Støtten kan hjælpe støttemodtageren med at oversætte sociale koder, gøre opmærksom på støttemodtagerens muligheder for at deltage i sociale arrangementer på en god måde, og gøre støttemodtageren opmærksom på, at der findes andre muligheder for støtte. 

Oversættelse af sociale koder 

Støttemodtagerens vanskeligheder kan betyde, at det er svært at afkode sociale omgangsformer. Her kan støttegiveren fungere som ’oversætter’. Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde, praktik eller i samarbejdet med en vejleder. Støttegiveren kan hjælpe støttemodtageren med at se situationen fra flere vinkler og tale med støttemodtageren om hensigtsmæssig adfærd, som en hjælp til at undgå konflikter. 

Deltagelse og andre støttemuligheder

Manglende energi, dårligt selvværd og nederlag fra tidligere kan betyde, at støttemodtageren har svært ved at deltage i de faglige og sociale tilbud på uddannelsesstedet. Her kan støttegiver være med til at give støttemodtageren en oplevelse af at slå til og begynde at få succesoplevelser, når han/hun deltager i uddannelsesstedets tilbud.  

Støttemodtageren kan støttes i at gøre brug af studievejleder eller andre støttende funktioner, som for eksempel en psykolog, en coach eller lignende, hvis de findes på skolen. Nogle støttemodtagere har dog mange professionelle ’støttefunktioner’, som det kan være svært at navigere i. Andre har måske nedtonet deres vanskeligheder og får derfor for lidt støtte, fordi de har et misforstået krav til sig selv om at skulle kunne klare sig selv, uden støtte.

Her kan støttegiveren være med til at hjælpe støttemodtageren med at finde balancen. 

Sidst opdateret: 26. april 2019