Støtten kan blandt andet handle om at skabe struktur, give støttemodtageren redskaber til at styrke koncentrationen og skabe overblik over de opgaver og hændelser, der er i løbet af et semester eller skoleår. 

Støtte til at struktur 

Støtte til struktur kan bestå af introduktion til forskellige værkstøjer, der kan støtte støttemodtageren i for eksempel at strukturere læsingen. For nogle støttemodtagere kan det være en udfordring at læse i længere tid ad gangen, og her kan det hjælpe at bryde det, der skal læses ned i mindre bidder. Det kan skabe overblik over pensum, og give et billede af, at støttemodtageren ikke skal overskue alting på en gang. 

Støttemodtageren kan også have brug for stilladsering i forbindelse med at skrive opgaver.  

Støtten kan også handle om at planlægge studiehverdagen på en måde, så der er hensigtsmæssig balance mellem arbejds- og studietid og fritid. 

Redskaber til bedre koncentration

Nogle psykiske vanskeligheder kommer direkte til udtryk med vanskeligheder med koncentration og hukommelse. Støttemodtageren kan derfor have brug for konkrete øvelser og teknikker, der understøtter hukommelse og koncentration. 

Det kan også være relevant at arbejde med studievaner, der tager højde for nedsat koncentration og hukommelse, og at arbejde med at indsætte belønninger og pauser som en del af rutinen i studiet. 

Overblik over semestret eller skoleåret 

Det kan være en god idé at hjælpe støttemodtageren med at afkode forventningerne og de reelle krav på uddannelsen. Det kan give støttemodtageren en fornemmelse af ikke at skulle klare alt på en gang. Fokus kan for eksempel være på at skulle klare en opgave, eller et fag, et skridt ad gangen. 

En realistisk studieplan, der måske er udarbejdet sammen med en underviser eller studievejleder, kan imødekomme følelsen af uoverkommelighed og utilstrækkelighed hos eleven, og give støttemodtageren et billede af, at der er fremdrift og udvikling i uddannelsen. 

Sidst opdateret: 26. april 2019