; Hop til indhold
Lyt

Eksamensmaterialer ligger typisk i et allerede tilgængeligt format på netprøver.dk.

Hvis de ikke findes på netprøver.dk skal eksamensmaterialerne bestilles hos Nota i et bearbejdet tilgængeligt format. 

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Nota for at få vejledning. 

Genansøgning af ramme til Nota

Rammebevillingen til produktion af studiematerialer skal søges hvert semester. Genbevillingen skal søges via automatisk tildeling.

Eksamen skal afspejle studiehverdagen

Eksamen skal afspejle studiehverdagen og de støtteformer, som eleven har modtaget til daglig bør derfor være tilgængelige under eksamen. 

Vi giver som udgangspunkt kun støtte til eksamen til elever, som i forvejen modtager SPS.

Mundtlige eksamener

Eleven skal trække, men ikke se, spørgsmålet fire uger før eksamen for at give Nota god tid til at producere eksamensspørgsmålet.

Eleven får ikke at vide, hvad spørgsmålet er, men lærerne har nu mulighed for at sende materialet til Nota.

Som ved alle andre eksamenstrækninger skal eleven have flere valgmuligheder, så den opgave eleven trækker ikke er bestemt på forhånd.

Det forudsættes i alle tilfælde, at rektor eller den eksamensansvarlige opbevarer forsendelser med eksamensopgaver fra Nota uåbnede og i sikker forvaring frem til eksamenstidspunktet.

Bestil eksamensmaterialer hos Nota

Opdateret 03/09 2021 kl. 09:16

Materialer til elevens eksamen er dækket af den gældende rammebevilling til Nota. 

Eksamen skal afspejle studiehverdagen, og støtten er derfor kun til elever, som i forvejen modtager SPS. Hvis eleven ikke tidligere har fået støtte og skal have støtte til eksamen, skal det fremgå tydeligt i ansøgningen, hvorfor der ikke har været søgt SPS til eleven tidligere, og årsagen til, at eleven har behov for støtte til eksamen, skal fremgå tydeligt. 

Hvis uddannelsesstedet selv har stillet it-hjælpemidler til rådighed og derfor ikke har søgt SPS til eleven, er det muligt at ansøge om at få udarbejdet materialer til eksamen. Det kræver dog, at der bliver medsendt dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. 

Det er et krav, at eleven har hjælpemidler til oplæsning og stavestøtte, der understøtter studiematerialerne fra Nota.

Læs mere om prøver på særlige vilkår på uvm.dk

Sidst opdateret: 17. januar 2022