Hop til indhold
Lyt

Hjælpemidler i form af kompenserende læse- og skriveteknologi til elever med ordblindhed kan være helt centrale for, at eleven gennemfører uddannelsen.

Før du ansøger om it-hjælpemidler

Det er vigtigt at have en samtale med eleven for at få afklaret, hvad eleven har brug for. Som udgangspunkt skal alle elever, der selv har en computer have en programpakke bevilget. Forud for ansøgningen skal uddannelsesstedet sørge for at udrede behovet for it-støtte hos eleven og beskrive det præcist i ansøgningen.

Ved samtalen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at eleven ikke senere har mulighed for at få ombyttet en it-startpakke med computer til en programpakke, hvis eleven køber sin egen computer på et senere tidspunkt.

Indstillingen skal for eksempel begrunde og beskrive elevens behov for en it-startpakke med bærbar computer. Det kan for eksempel være, at eleven ikke har sin egen computer og ikke har mulighed for at anskaffe en.

Programpakke til installation på elevens egen computer

Hvis eleven har sin egen computer, er det muligt at få ansøge om at få bevilget en programpakke. En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer, og de kan installeres på både PC og Mac-computer.

It-startpakke med computer

Hvis eleven ikke selv har mulighed for at anskaffe sig en computer, kan uddannelsesstedet søge om en it-startpakke med computer. Den består af en bærbar computer, hvor der er installeret Windows-styresystem, Office-pakken og et læse- og skrivestøttende program.

Ansøg om it-startpakke eller programpakke

Når du ansøger om it-startpakke eller programpakke, er det vigtigt, at der er dokumentation for elevens ordblindhed. Det er som regel Ordblindetesten eller en anden form for dokumentation for ordblindhed.

Det er en læsevejleder eller anden fagperson på uddannelsesstedet, der udfører Ordblindetesten.

Derudover skal ansøgningen svare på følgende spørgsmål:

  • Er der mistanke om ordblindhed?
  • Havde eleven svært ved at lære at læse og skrive i grundskolen? 
  • Har eleven modtaget specialundervisning i dansk i grundskolen eller senere?
  • Er der andre i elevens nære familie, der er ordblinde?
  • Oplever eleven at have læse- og skrivevanskeligheder?
  • Har eleven dansk som andet sprog?
  • Har eleven en anden funktionsnedsættelse?

Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, og scoren viser, at eleven er ordblind, er det muligt at søge om hjælpemidler via automatisk tildeling.

Bemærk, at Ordblindetesten altid skal vedhæftes ansøgningen i SPS2005.

Der følger 6 timers instruktion til eleven i brugen af ordblindeprogrammerne med bevillingen af en it-startpakke eller programpakke.

Husk at oplyse, om du søger programpakke til Windows- eller Mac-computer i ansøgningen.

 

Sidst opdateret: 30. juni 2020