Hop til indhold
Lyt

Du kan som SPS-ansvarlig søge i SPS2005 om, at en elev får bevilliget hørekonsulenttimer. Hørekonsulenttimer kan blandt andet bruges til udredning af støttebehov; vejledning i brug af hjælpemidler og til generel vejledning om hørehandicap og uddannelse. Hørekonsulenten kan også vejlede lærer og klassekammerater om, hvad, det vil sige at være elev med et hørehandicap.

Den vejledende ramme for hørekonsulenttimer er 10 timer per semester.

Udredning af støttebehov

Udredningen handler om at finde ud af, hvilken støtte der er nødvendig for, at eleven kan blive kompenseret for sin funktionsnedsættelse og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre elever. Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler og/eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredning af behovet for høretekniske hjælpemidler bliver foretaget  af den høretekniske leverandør og bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Vejledning i brug af høretekniske hjælpemidler

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede eleven og underviserne i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen.

Hvis der er tekniske fejl eller mangler, skal hørekonsulenten sammen med den SPS-ansvarlige kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Vejledning til lærere og klassekammerater om hørehandicap

Hørekonsulentens vejledning kan også bestå af information til underviserne om, hvad det indebærer at have en elev med høretab. Det kan støtte underviseren i at tilrettelægge undervisningen, så den hørehæmmede elev bliver undervist på samme vilkår som de øvrige elever. 

Der kan også være behov for at hørekonsulenten vejleder af elevens klassekammerater i forhold til at have en elev med et hørehandicap i klassen. Det kan være med til at sikre kommunikationen mellem eleven og klassekammeraterne.

Hvis eleven skal i obligatorisk praktik, er det også muligt, at praktikstedet kan få vejledning af en hørekonsulent.  

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et hørehandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Hørehæmmede elever

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Udredning fra hørekonsulent.

Døve elever

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

 

Sidst opdateret: 2. februar 2022