Højskoler kan søge om SPS til elever, der har behov for støtte for at kunne deltage i højskolens aktiviteter på lige vilkår med andre elever. 

De støtteformer, der er mulige er:

  • Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand
  • Lærertimer til elever med svære handicap
  • Praktisk medhjælp
  • Hjælpemidler
  • Tegnsprogstolk og skrivetolk
  • Rammebevilling til produktion af studiematerialer til blinde og svagsynede
  • Sekretærhjælp til blinde og svagsynede

Takster for specialundervisning, lærertimer og personlig assistance, 2019

Alm. specialundervisning, tilskud pr. kursusuge: kr. 549,00 

Lærertimer/højskoletimer, tilskud pr. time à 60 minutter: kr. 927,00

Personlig assistance (praktisk medhjælp), tilskud pr. time à 60 minutter: kr. 144,00

Administration af SPS på højskoler

Højskoler søger tilskud til højskolelærertimer, specialundervisning og praktisk medhjælp i en samleansøgning.

Læs om samleansøgninger på spsu.net

Højskoler søger tilskud til hjælpemidler, tegnsprogstolk/skrivetolk, studiematerialer og sekretærhjælp i individuelle ansøgninger.

Læs om ansøgningsproceduren på spsu.dk

 
Sidst opdateret: 25. juni 2019