Pr. 1. januar 2020 har Slots- og Kulturstyrelsen overtaget ansvaret og opgaven med specialpædagogisk støtte (SPS) på folkehøjskoleområdet.

Nærmere information om ansøgningsprocedure, ansøgningsskemaer, vejledninger, kontaktinformation mv. kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om SPS på højskoler på slks.dk

  Sidst opdateret: 10. januar 2020