Hop til indhold
Lyt

Hjælpemidler kan være relevante, hvis eleven for eksempel er ordblind, har et synshandicap, et hørehandicap eller et bevægelseshandicap.

Hjælpemidler til ordblinde elever

Hjælpemidler til ordblinde elever består typisk af en programpakke med læse- og skriveprogrammer til installation på elevens egen computer.

Hvis eleven ikke har adgang til en pc eller Mac-computer, kan skolen søge om en it-startpakke med computer. It-startpakken består af en bærbar computer, hvor der er installeret et læse- og skrivestøttende program, Windows-styresystem og Office-pakken.

Hvis du søger om en it-startpakke med computer til eleven, skal en af elevens forældre eller værge skrive under på, at eleven ikke har adgang til en pc eller Mac-computer. Erklæringen skal vedhæftes i SPS2005 samtidig med, at du ansøger om it-startpakken.

Når der søges om it-hjælpemidler til en ordblind elev, skal ansøgningen i SPS2005 enten have Undervisningsministeriets Ordblindetest eller en udtalelse fra en læsekonsulent hos PPR vedhæftet.

Hvis skolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv teste eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, behøver skolen ikke indhente en PPR-udtalelse.

Det skal fremgå af skolens indstilling, hvilke it-hjælpemidler der søges om, det vil sige, om det er en programpakke til elevens egen computer med Windows-styresystem, eller en programpakke til elevens Mac.

Læs om Ordblindetesten på uvm.dk

Ordblindeefterskoler kan ikke ansøge om læse-skriveteknologi

Ordblindeefterskoler kan ikke ansøge om tilskud til kompenserende læse-skriveteknologi til ordblinde elever. Ordblindeefterskoler får allerede tilskud til at sikre, at eleverne bliver kompenseret for deres læse- og stavevanskeligheder.

En ordblindeefterskole har tilrettelagt et særligt samlet undervisningstilbud, som henvender sig til ordblinde elever og har fokus på netop denne målgruppe. Det modtager ordblindeefterskolen et generelt tilskud for, som gør skolen i stand til at tilrettelægge undervisningen på en måde, der er hensigtsmæssig for målgruppen.

Hjælpemidler til elever med hørehandicap

En elev med hørehandicap har mulighed for at få støtte til at følge med i undervisningen på lige vilkår med sine klassekammerater, for eksempel med elevmikrofoner i klassen, eller andre høretekniske hjælpemidler.

Når du søger om høretekniske hjælpemidler til en elev med høretab, skal du vedhæfte en udtalelse fra en hørekonsulent eller en udtalelse fra PPR til ansøgningen i SPS2005.

Udtalelsen eller udredningen skal indeholde en beskrivelse af elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af, hvilke hjælpemidler eleven har behov for.

Hvis det ikke klart fremgår af udtalelsen, hvilket hjælpemiddel eleven har behov for, kan skolen søge om en høreteknisk udredning ved Tonax, som er Undervisningsministeriets leverandør på høreområdet.  

Hjælpemidler til elever med synshandicap

Elever med synshandicap kan for eksempel få stillet en computer med relevante programmer til rådighed.

Når der søges om tilskud til hjælpemidler til elever med synshandicap, skal ansøgningen i SPS2005 vedhæftes en udtalelse fra PPR eller en udtalelse fra en synsfaglig person med viden om kompenserende hjælpemidler i undervisningssammenhæng.

Udtalelsen skal beskrive elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af de nødvendige hjælpemidler.

Hvis det ikke klart fremgår af PPR-udtalelsen eller udtalelsen fra en anden faglig sagkyndig person, hvilket hjælpemiddel eleven har behov for, skal skolen desuden indsende en kort beskrivelse af, hvilket eller hvilke hjælpemidler eleven har behov for.

Hjælpemidler til elever med bevægelseshandicap

Elever med bevægelseshandicap  kan få bevilget ergonomiske hjælpemidler eller kompenserende it-hjælpemidler.

Ergonomiske hjælpemidler kan for eksempel være en ergonomisk kontorstol og hæve-/sænkebord.

Ergonomi handler i SPS-regi om at få skabt et godt samspil mellem eleven og de opgaver, der er i skolen. For at opnå dette kan der være brug for hjælpemidler, som giver mulighed for varierede arbejdsstillinger. De rette hjælpemidler kan betyde, at eleven kan arbejde længere med opgaverne, fordi eleven ikke bliver så hurtigt fysisk træt.

Hvis en elev skifter uddannelsessted, kan transporten af ergonomiske hjælpemidler mellem det gamle og det nye uddannelsessted blive bevilget. Uddannelsesstedet skal selv indhente en pris fra en lokal fragtmand.

Læs om administration af hjælpemidler

Sidst opdateret: 2. september 2022