Hvis der er behov for et hjælpemiddel til en elev med en funktionsnedsættelse skal du bestille hjælpemidlet. Efterfølgende skal du søge om refusion for det beløb, hjælpemidlet koster. Det kan du læse om her.

Du kan også læse om hvordan du skal forholde dig, hvis hjælpemidlet går i stykker og skal repareres, eller hvis hjælpemidlet bliver stjålet, eller skal med til en ny uddannelse.

Du kan ansøge om it-startpakker og programpakker med automatisk tildeling. Det betyder, at du kan slippe for ventetider i sagsbehandlingen, når du ansøger om it-startpakker og programpakker til elever, der er ordblinde, og som er testet med Ordblindetesten. 

Før du bestiller et hjælpemiddel, skal du søge om en bevilling. Bevillingen er den økonomiske ramme, der gives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til indkøb af hjælpemidlet og er nødvendig for at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efterfølgende kan refundere udgiften til hjælpemidlet.

Du skal søge om bevillingen i SPS2005. Det er også her, du kan finde bevillingen, hvis den bliver godkendt. Nogle gange er det kun dele af det, du søger om, der bliver bevilget, så det er en god idé at tjekke, hvor meget der er bevilget, før du bestiller hjælpemidlet.

Vær også opmærksom på at der som regel er et krav om, at du bestiller hjælpemidlet fra en bestemt leverandør, dette vil fremgå af bevillingen.

Hvis eleven har fået bevilget et hjælpemiddel, skal du bestille hjælpemidlet elektronisk via SPS2005.

Se en vejledning til hvordan du bestiller hjælpemidler

Log på SPS2005 (åbner nyt vindue)

Når skolen har købt det bevilgede hjælpemiddel, skal skolen selv betale regningen og kvittere på fakturaen med dato og underskrift. Med underskriften står den SPS-ansvarlige inde for, at fakturaen er betalt, og det bliver herefter muligt at anmode om refusion. 

Du skal som SPS-ansvarlig vedhæfte fakturaen til bevillingen i SPS2005. Herefter skal du sende en mail til styrelsen via sps@stukuvm.dk om, at der er vedhæftet en regning. 

Vi får ikke automatisk besked, når der bliver lagt regninger til refusion i SPS2005. Det er derfor vigtigt, at styrelsen bliver gjort opmærksom på, at regningen er findes i systemet , så pengene kan blive refunderet hurtigst muligt.   

Der er udbetaling af refusioner en gang om måneden.

Hvis skolen modtager en elev fra en anden fri grundskole, en kostskole eller efterskole kan elevens hjælpemidler blive flyttet med. 

Den SPS-ansvarlige på den nye skole eller uddannelsessted skal søge om overflytning via en ansøgning i SPS2005. Det er den nye skole, der har ansvaret for at få overflyttet hjælpemidlerne.

Ansøgningen er nødvendig for at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan følge de bevilgede hjælpemidler fra skole til skole.

Hvis eleven ikke bliver optaget eller vælger ikke at starte på den nye skole, skal eleven aflevere hjælpemidlerne på det gamle uddannelsessted, som så skal returnere hjælpemidlerne til leverandøren.

Hvis hjælpemidlerne skal retur til leverandøren af hjælpemidlerne, skal du udfylde en returformular på it-leverandørens hjemmeside, inden du sender dem. Du modtager en pakkeseddel på mail. 

Hvis en elev får stjålet et hjælpemiddel, der er bevilget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, betaler styrelsen for et nyt hjælpemiddel. 

Du skal oprette en ny ansøgning i SPS2005 og søge om at få hjælpemidlet erstattet. Ansøgningen opretter du på samme måde, som når du søger om hjælpemidler. Du skal vedhæfte politianmeldelsen til ansøgningen i SPS2005. 

Styrelsen bevilger et tilsvarende hjælpemiddel, som skolen kan købe hos den anviste leverandør. Efterfølgende kan du søge om refusion. 

Uanset om hjælpemidlet er blevet stjålet i hjemmet eller på skolen, skal tyveriet ikke anmeldes til forsikringen, men til politiet.

Hvis eleven oplever problemer med computeren, for eksempel at computerens ydeevne er utilstrækkelig, skal du eller eleven kontakte it-leverandørens support, som vurderer, om computeren skal sendes til reparation eller opgradering.

Hvis der opstår andre problemer med et it-hjælpemiddel, skal du kontakte it-leverandørens support.

Hvis hjælpemidlet skal til reparation hos it-leverandøren, skal du lave en aftale med dem.

Husk at sikkerhedskopiere

Eleven kan ikke forvente at få den samme computer tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at eleven løbende laver sikkerhedskopier af vigtige dokumenter. 

Du vil enten få en regning på en reparation, hvis fejlen har kunnet udbedres, eller en regning på et nyt hjælpemiddel. 

Skolen skal selv betale regningen og kvittere på fakturaen med dato og underskrift. Med underskriften står man som SPS-ansvarlig inde for, at fakturaen er betalt, og det bliver herefter muligt at anmode om refusion. 

Du kan søge refusion for betalingen. Det gør du ved at oprette en ansøgning om refusion i SPS2005. Fakturaen skal vedhæftes ansøgningen. 

Når du søger om bevilling til reparation eller ombytning af et hjælpemiddel, skal du skrive i ansøgningen, hvilket udstyr der er blevet repareret, for eksempel "Reparation af pc". Du skal også oplyse fakturabeløbet eksklusiv moms.

Hvis elevens computer skal indsendes til it-leverandøren for at blive repareret eller få opgraderet ydeevnen, kan eleven vælge at få ombyttet it-startpakken, som er programmerne inklusiv computeren, til en programpakke, som er programmerne til elevens egen computer.

Ved ombytning til en programpakke skal du oprette en ansøgning på en programpakke og tydeligt angive, om du søger en programpakke til en computer med Windows-styresystem eller en programpakke til Mac. 

Du skal skrive i ansøgningen, at du har talt med it-leverandøren, som har vurderet, at computeren skal indsendes for at blive repareret eller få opdateret ydeevnen. Skriv også ”HASTER” i ansøgningen, så vi ved, at vi straks skal behandle ansøgningen.

Eleven skal beholde sine tillægsprodukter i såsom håndscanner, læsepen, diktafon og lignende.

Tillægsprodukterne skal ikke retur til it-leverandøren sammen med computeren.

Sidst opdateret: 14. december 2019