Hop til indhold
Lyt

Der er fire trin, når du ansøger om hjælpemidler til en elev:

  1. Ansøgning om hjælpemiddel via ansøgningssystemet SPS2005
  2. Behandling af ansøgningen hos styrelsen
  3. Bestilling af hjælpemiddel
  4. Anmodning og udbetaling af refusion

Ansøgning om hjælpemidler

Når du har fundet ud af, hvilket hjælpemiddel eleven har behov for, skal du oprette en ansøgning i SPS2005.

Læs om, hvilke hjælpemidler du kan søge og krav til dokumentation

Se hvordan du opretter en ansøgning

Du kan ansøge om it-startpakke med computer og programpakker med automatisk tildeling, hvis eleven er testet ordblind (rød kategori) med Ordblindetesten. Det betyder, at du kan slippe for ventetider i sagsbehandlingen, når du ansøger om it-startpakke eller programpakke til elever, der er ordblinde. 

Se hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling

Bestilling af hjælpemidler

Hvis ansøgningen om hjælpemidlet bliver godkendt, skal du bestille hjælpemidlet i SPS2005.

Se hvordan du bestiller hjælpemidler

Anmodning og udbetaling af refusion

Når skolen har købt det bevilgede hjælpemiddel, skal skolen betale fakturaen. Når skolen har betalt fakturaen, kan du anmode om refusion.

Du skal vedhæfte fakturaen i SPS2005 og herefter sende en mail til sps@stukuvm.dk om, at der er vedhæftet en faktura. Du skal sende mailen via en sikker mail og oplyse navn og cpr.-nr. på eleven.

Se hvordan du vedhæfter bilag

Hvis hjælpemidlet ikke bliver bevilget

Der kan være flere grunde til, at ansøgningen ikke bliver godkendt. Ofte handler det om, at de oplysninger, som vi har fået, er mangelfulde.

Det er muligt for skolen, eleven eller forældrene at klage over afgørelsen.

Hvis du vil klage over en ansøgning

 

Hvis skolen modtager en elev fra en fri grundskole, en efterskole eller en fri fagskole kan elevens hjælpemidler blive flyttet med.

Skolen skal søge om overflytning af hjælpemidlerne via en ansøgning i SPS2005.

Du skal oplyse i ansøgningen, at eleven har hjælpemidler med, som skal overflyttes til den nye skole. På denne måde bliver udlånet af hjælpemidlerne forlænget og styrelsen kan følge de bevilgede hjælpemidler fra skole til skole.

Hjælpemidler, der er bevilget på en kommunal folkeskole, kan ikke overflyttes.

 

Hvis eleven skifter til en anden fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller en ungdomsuddannelse, kan eleven tage hjælpemidlerne med.

Eleven skal bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling her i styrelsen.

Hvis eleven har fået bevilget hjælpemidler på en fri grundskole eller en efterskole og flytter til en kommunal folkeskole, skal hjælpemidlerne afleveres på den gamle skole, inden eleven stopper.

Skolen skal returnere hjælpemidlerne til leverandøren.

Hvis en elev får stjålet et hjælpemiddel, der er bevilget af styrelsen, betaler vi for et nyt hjælpemiddel. 

Du skal oprette en ny ansøgning i SPS2005 og søge om at få hjælpemidlet erstattet. Ansøgningen opretter du på samme måde, som når du søger om hjælpemidler. Du skal vedhæfte politianmeldelsen til ansøgningen i SPS2005. 

Styrelsen bevilger et tilsvarende hjælpemiddel, som skolen kan købe hos den anviste leverandør. 

Uanset om hjælpemidlet er blevet stjålet i hjemmet eller på skolen, skal tyveriet ikke anmeldes til forsikringen, men til politiet.

Hvis eleven oplever problemer med computeren, skal skolen kontakte Atea, som vurderer, om computeren skal sendes til reparation.

Hvis hjælpemidlet skal til reparation hos Atea, skal du lave en aftale med dem.

Kontaktoplysninger til Atea

Husk at sikkerhedskopiere

Eleven kan ikke forvente at få den samme computer tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at eleven løbende laver sikkerhedskopier af vigtige dokumenter. 

Du vil enten få en faktura på en reparation, hvis fejlen har kunnet udbedres, eller en faktura på et nyt hjælpemiddel. 

Skolen skal betale fakturaen og kan efterfølgende få refusion.

Når du søger om bevilling til reparation eller ombytning af et hjælpemiddel, skal du skrive i ansøgningen, hvilket udstyr der er blevet repareret, for eksempel ´Reparation af pc´. Du skal også oplyse fakturabeløbet eksklusiv moms. Fakturaen skal vedhæftes i SPS2005. 

Sidst opdateret: 19. juni 2020