Hop til indhold
Lyt

Der er seks trin, når du ansøger om hjælpemidler til en elev:

  1. Skolen identificerer et støttebehov hos eleven og opretter en ansøgning
  2. Styrelsen behandler skolens ansøgning
  3. Skolen læser styrelsens afgørelse og bestiller hjælpemidlet
  4. Styrelsens leverandør sender hjælpemidlet og faktura til skolen
  5. Skolen anmoder styrelsen om refusion
  6. Styrelsen udbetaler tilskuddet

1. Skolen identificerer et støttebehov hos eleven og opretter en ansøgning

Når du har identificeret et støttebehov hos en elev, er det vigtigt, at du indhenter samtykke fra en af elevens forældre eller værge, inden du opretter en ansøgning i SPS2005.

Du finder Samtykke til indgivelse af ansøgning om SPS (samtykkeblanketten) på spsu.dk

Hvis eleven ikke har adgang til en pc eller Mac-computer, kan du ansøge om en it-startpakke med computer. En af elevens forældre eller værge skal skrive under på, at eleven ikke har adgang til en pc eller Mac-computer.

It-startpakkeerklæringen skal vedhæftes i SPS2005 samtidig med, at du ansøger om it-startpakken.

Du finder It-startpakkeerklæringen på spsu.dk

Læs om, hvilke hjælpemidler du kan søge og krav til dokumentation

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en ansøgning

Se videovejledning til, hvordan du opretter en ansøgning (video)

Du kan med automatisk tildeling slippe for ventetiden i sagsbehandlingen, når du ansøger om programpakker til ordblinde elever, der er testet med Ordblindetesten. Det er vigtigt, at du fortsat vedhæfter ordblindetesten, som dokumentation.

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling af programpakke

Se videovejledning til, hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling af programpakke (video)

2. Styrelsen behandler skolens ansøgning

Styrelsen behandler ansøgningen og du kan finde afgørelsen i SPS2005. Eleven vil modtage et brev i e-Boks med afgørelsen.

3. Skolen læser styrelsens afgørelse og bestiller hjælpemidlet

Du kan læse styrelsens afgørelse i SPS2005. 

Se videovejledning til, hvordan du læser afgørelsen (video)

Når ansøgningen er godkendt, skal du bestille hjælpemidlet hos leverandøren. Du bestiller hjælpemidlet hos den leverandør, som styrelsen har anvist i bevillingen i SPS2005.

Hjælpemidler skal altid leveres til skolens adresse.

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du bestiller hjælpemidlet

Se videovejledning til, hvordan du bestiller hjælpemidlet (video)

4. Styrelsens leverandør sender hjælpemidlet og faktura til skolen

Styrelsen leverandør sender hjælpemidlet til skolen med posten. Hvis der er bevilget en programpakke, sender Atea en mail med login oplysninger til flexvalgsportalen. På FlexValg kan du eller eleven downloade programmet til elevens computer.

Link til FlexValg

Styrelsens leverandør sender efter levering en faktura til skolen.

5. Skolen anmoder styrelsen om refusion

Når du udleverer hjælpemidlet til eleven, skal en af elevens forældre udfylde og underskrive en udlånserklæring. Hvis eleven er over 18 år, kan eleven selv underskrive udlånserklæringen. Udlånserklæringen skal opbevares på skolen. 

Du finder udlånserklæringen på spsu.dk

Inden du betaler fakturaen fra leverandøren, skal du tjekke, om fakturaen er korrekt i forhold til den ydelse, der er blevet leveret. Fakturaen skal også sammenholdes med bevillingen i SPS2005. Vi kan ikke refundere udgifter, der overstiger det beløb, der er blevet bevilget.

Når du har kontrolleret fakturaen, kan du betale leverandøren. Når fakturaen er betalt, skal du anmode styrelsen om refusion for udgiften i SPS2005. Anmodningen skal frigives af en kollega. Det er vigtig, at refusionsanmodningen er oprettet og frigivet senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt.

Læs om refusion af udgifter på spsu.dk

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter og frigiver en refusionsanmodning

Se videovejledning til, hvordan du opretter og frigiver en refusionsanmodning (video)

6. Styrelsen udbetaler tilskuddet

Herefter udbetaler styrelsen tilskuddet.

Hvis hjælpemidlet ikke bliver bevilget

Der kan være flere grunde til, at ansøgningen ikke bliver godkendt. Ofte handler det om, at de oplysninger, som vi har fået, er mangelfulde.

Det er muligt for eleven eller forældrene at klage over afgørelsen.

Læs klagevejledning på spsu.dk

Administration af hjælpemidler

Hvis skolen modtager en elev fra en fri grundskole, en efterskole eller en fri fagskole kan elevens hjælpemidler blive flyttet med.

Skolen skal søge om overflytning af hjælpemidlerne via en ansøgning i SPS2005.

Du skal oplyse i ansøgningen, at eleven har hjælpemidler med, som skal overflyttes til den nye skole. På denne måde bliver udlånet af hjælpemidlerne forlænget og styrelsen kan følge de bevilgede hjælpemidler fra skole til skole.

Hjælpemidler, der er bevilget på en kommunal folkeskole, kan ikke overflyttes.

 

Hvis eleven skifter til en anden fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller en ungdomsuddannelse, kan eleven tage hjælpemidlerne med.

Eleven skal bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling her i styrelsen.

Hvis eleven har fået bevilget hjælpemidler på en fri grundskole eller en efterskole og flytter til en kommunal folkeskole, skal hjælpemidlerne afleveres på den gamle skole, inden eleven stopper.

Skolen skal returnere hjælpemidlerne til leverandøren.

Hvis en elev stopper på skolen og fortsætter på en kommunal folkeskole, skal hjælpemidlet sendes retur.

It-hjælpemidler, der er bevilget til ordblinde elever, skal retur til Atea.

Du kan bestille en returlabel hos Atea på flexvalgsportalen

https://sps.flexvalg.dk/site/returns.aspx

Hvis en elev får stjålet et hjælpemiddel, der er bevilget af styrelsen, betaler vi for et nyt hjælpemiddel. 

Du skal oprette en ny ansøgning i SPS2005 og søge om at få hjælpemidlet erstattet. Ansøgningen opretter du på samme måde, som når du søger om hjælpemidler. Du skal vedhæfte politianmeldelsen til ansøgningen i SPS2005. 

Styrelsen bevilger et tilsvarende hjælpemiddel, som skolen kan købe hos den anviste leverandør. 

Uanset om hjælpemidlet er blevet stjålet i hjemmet eller på skolen, skal tyveriet ikke anmeldes til forsikringen, men til politiet.

Hvis eleven oplever problemer med computeren, skal skolen kontakte Atea, som vurderer, om computeren skal sendes til reparation.

Hvis hjælpemidlet skal til reparation hos Atea, skal du lave en aftale med dem.

Kontaktoplysninger til Atea

Husk at sikkerhedskopiere

Eleven kan ikke forvente at få den samme computer tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at eleven løbende laver sikkerhedskopier af vigtige dokumenter. 

Du vil enten få en faktura på en reparation, hvis fejlen har kunnet udbedres, eller en faktura på et nyt hjælpemiddel. 

Skolen skal betale fakturaen og kan efterfølgende få refusion.

Du skal oprette en ansøgning og skrive i ansøgningen, hvilket udstyr der er blevet repareret, for eksempel ´Reparation af pc´. Du skal også oplyse fakturabeløbet eksklusiv moms. Fakturaen skal vedhæftes i SPS2005. 

Når ansøgningen er behandlet af styrelsen, skal du oprette en refusionsanmodning for at få udgiften refunderet.

Se trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en refusionsanmodning (pdf)

Se videovejledning til, hvordan du opretter en refusionsanmodning (video)

Sidst opdateret: 20. juni 2022