Hjælpemidler kan være relevante, hvis eleven for eksempel er ordblind, har et synshandicap, et hørehandicap eller et bevægelseshandicap.

Hjælpemidler til ordblinde elever

Hjælpemidler til ordblinde elever består typisk af en programpakke med læse- og skriveprogrammer til installation på elevens egen computer. 

Hvis eleven ikke har en bærbar computer, og familien ikke har mulighed for at anskaffe en, kan der bevilges en computer med en it-startpakke.

Dokumentation når du søger om it-hjælpemidler til ordblinde elever

Når der søges om it-hjælpemidler til en ordblind elev, skal ansøgningen i SPS2005 enten have Undervisningsministeriets Ordblindetest eller en udtalelse fra en læsekonsulent hos PPR vedhæftet. 

Hvis skolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv teste eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, behøver skolen ikke indhente en PPR-udtalelse.

Det skal fremgå af skolens indstilling, hvilke it-hjælpemidler der søges om, det vil sige, om det er en programpakke til elevens egen computer med Windows-styresystem, eller en programpakke til elevens Mac. Det er også vigtigt, at det fremgår, at eleven ikke har sin egen computer, og eleven derfor har behov for en it-startpakke med computer. 

Hvis en elev er testet med Ordblindetesten på en tidligere skole, kan en ny skole se Ordblindetesten, når de optager eleven på skolen. 

Det er altid den skole, hvor eleven er tilknyttet med Uni-login, der kan se Ordblindetestrapporten, uanset hvilken skole, der har foretaget testen. På den måde følger testen den enkelte elev op gennem uddannelsessystemet. 

Når en ny skole registrerer eleven i Uni-login i en klasse og med cpr-nummer vil det være muligt, at hente elevens Ordblindetest i klasseoversigten i testvejledermodulet.

Skolen skal sikre sig at have samtykke til at se testrapporten fra elev eller forældre.

Få adgang til testvejledermodulet

Læs om Ordblindetesten

Ordblindeefterskoler

Ordblindeefterskoler kan ikke ansøge om tilskud til hjælpemidler til elever, der er ordblinde. Ordblindeefterskoler får allerede tilskud til at sikre, at eleverne bliver kompenseret for deres læse- og stavevanskeligheder.

En ordblindeefterskole har tilrettelagt et særligt samlet undervisningstilbud, som henvender sig til ordblinde elever og har fokus på netop denne målgruppe. Det modtager ordblindeefterskolen et generelt tilskud for, som gør skolen i stand til at tilrettelægge undervisningen på en måde, der er hensigtsmæssig for målgruppen.

Hjælpemidler til elever med hørehandicap

En elev med hørehandicap har mulighed for at få støtte til at følge med i undervisningen på lige vilkår med sine klassekammerater, for eksempel med elevmikrofoner i klassen, eller andre høretekniske hjælpemidler.  

Dokumentation når du søger om høretekniske hjælpemidler til elever med hørehandicap

Når du søger om høretekniske hjælpemidler til en elev med høretab, skal du vedhæfte en udtalelse fra en hørekonsulent eller en udtalelse fra PPR til ansøgningen i SPS2005.

Udtalelsen eller udredningen skal indeholde en beskrivelse af elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af, hvilke hjælpemidler eleven har behov for. 

Hvis det ikke klart fremgår af udtalelsen, hvilket hjælpemiddel eleven har behov for, kan skolen søge om en høreteknisk udredning ved Tonax, som er Undervisningsministeriets leverandør på høreområdet.  

Hjælpemidler til elever med synshandicap

Elever med synshandicap kan for eksempel få stillet en computer med relevante programmer til rådighed.

Når der søges om tilskud til hjælpemidler til elever med synshandicap, skal ansøgningen i SPS2005 vedhæftes en udtalelse fra PPR eller en udtalelse fra en synsfaglig person med viden om kompenserende hjælpemidler i undervisningssammenhæng. 

Udtalelsen skal beskrive elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af de nødvendige hjælpemidler. 

Hvis det ikke klart fremgår af PPR-udtalelsen eller udtalelsen fra en anden faglig sagkyndig person, hvilket hjælpemiddel eleven har behov for, skal skolen desuden indsende en kort beskrivelse af, hvilket eller hvilke hjælpemidler eleven har behov for.

Hjælpemidler til elever med bevægelseshandicap

Elever med bevægelseshandicap  kan få bevilget ergonomiske hjælpemidler eller kompenserende it-hjælpemidler.

Ergonomiske hjælpemidler kan for eksempel være en ergonomisk kontorstol og hæve-/sænkebord. 

Ergonomi handler i SPS-regi om at få skabt et godt samspil mellem eleven og de opgaver, der er i skolen. For at opnå dette kan der være brug for hjælpemidler, som giver mulighed for varierede arbejdsstillinger. De rette hjælpemidler kan betyde, at eleven kan arbejde længere med opgaverne, fordi eleven ikke bliver så hurtigt fysisk træt.

Hvis en elev skifter uddannelsessted, kan transporten af ergonomiske hjælpemidler mellem det gamle og det nye uddannelsessted blive bevilget. Uddannelsesstedet skal selv indhente en pris fra en lokal fragtmand. 

Sidst opdateret: 23. september 2019