Hop til indhold
Lyt

Her kan du se en trin for trin vejledning til, hvordan du taster en samleansøgning om tilskud til personlig assistance i SPS2005.

Samtykkeblanket

Inden du taster ansøgningen, skal elevens forældre underskrive en samtykkeblanket. Samtykkeblanketten skal opbevares på skolen.

Du finder alle blanketter under menupunktet Blanketter på spsu.dk

På forsiden af SPS2005 kan du vælge mellem en række forskellige menupunkter i venstre side af skærmen.

 1. Klik på menupunktet 'Samleansøgning, opret (sama)'.
 2. Tast den 6-cifrede skolekode i feltet 'Skolekode'.
 3. Tast det relevante skoleår i feltet 'Skoleår'. For ansøgninger vedrørende skoleåret 2022/23 taster du 22.
 4. Vælg støtteformen 'Svært handicap FG' eller 'Svært handicap FK'.
 5. Tryk på 'Hent'-knappen nederst på skærmen. Nu åbner felterne i skemaet og du kan taste oplysninger ind i de enkelte linjer. Du kan søge til flere elever i en samleansøgning.
 6. Tast CPR-nummer på den første elev.
 7. Kolonnerne 'U1' og 'U2' er udfyldt på forhånd med antal uger, der svarer til et helt skoleår. Det kan du rette i. U1 svarer til skoleårets efterårssemester og U2 til forårssemesteret. Har skolen søgt om støtte i skoleåret 20/21, svarer oplysningerne i U1 til ugerne i perioden august 2020 til december 2020. Oplysningerne i U2 svarer til ugerne i perioden januar 2021 til juni 2021.
 8. Kolonnerne 'Start' og 'Slut' er udfyldt på forhånd med måned og år, der svarer til et helt skoleår. Det kan du rette i. Hvis støtten bliver givet med start i august 2020, står der 0820.
 9. I ydelse vælger du 'Personlig assistance'.
 10. Tast antal ugentlige timer i kolonnen 'Enheder'. En enhed svarer til en time à 60 minutter.
 11. Når du er færdig med at taste alle eleverne ind skal du trykke på 'Opdater'-knappen nederst på skærmen. Hvis du har oprettet ansøgningen rigtigt, kommer der følgende besked nederst på siden: Samleansøgning oprettet, afventer bilag. Alle andre former for beskeder nederst på siden betyder, at ansøgningen endnu ikke er oprettet i systemet. Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du rette fejlen og trykke på 'Opdater'-knappen igen.
 12. Du skal nu vedhæfte dokumentation for hver enkelt elev.

Se hvordan du vedhæfter bilag

Hjælp-knap

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du trykke på 'Hjælp'-knappen nederst i hvert enkelt skærmbillede.

Sidst opdateret: 6. marts 2023