Hop til indhold
Lyt

Her kan du se en trin for trin vejledning til, hvordan du opretter en ansøgning i SPS2005.

Samtykkeblanket

Inden du taster ansøgningen, skal eleven eller den studerende underskrive en samtykkeblanket. Hvis ansøgeren er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under. Samtykkeblanketten skal opbevares på uddannelsesstedet.

Du finder alle blanketter under menupunktet Blanketter på spsu.dk

På forsiden af SPS2005 kan du vælge mellem en række forskellige menupunkter i venstre side af skærmen.

 1. Klik på menupunktet 'Ansøgning (anso)'.

 2. Tast CPR-nummer i feltet 'CPR-nr.'.

 3. Tryk på 'Hent'-knappen nederst på skærmen. Systemet undersøger nu, om elevens eller den studerendes oplysninger allerede findes i SPS2005.

 4. Tast ansøgningsdato i feltet 'Ansøgningsdato' (DDMMÅÅ).

 5. Vælg uddannelse i feltet 'Uddannelse'. Du skal kun vælge uddannelse første gang, du søger om støtte til eleven eller den studerende.

 6. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen.

 7. Tast hvilken dato eleven eller den studerende starter sin uddannelse (DDMMÅÅ) i feltet 'Udd. startdato'. Du skal kun taste startdatoen første gang, du søger om støtte til eleven eller den studerende.

 8. Tast hvornår eleven eller den studerende afslutter sin uddannelse (MMÅÅ) i feltet 'Udd. slutdato'. Du skal kun taste slutdatoen første gang, du søger om støtte til eleven eller den studerende.

 9. Tast hvornår bevillingen skal gælde fra i feltet 'Støt. startdato' (DDMMÅÅ). Forårssemesteret dækker januar – juni og efterårssemesteret dækker august – december.

 10. Tast hvornår bevillingen skal være gældende til i feltet 'Støt. slutdato' (MMÅÅ). Forårssemesteret dækker januar – juni og efterårssemesteret dækker august – december.

 11. Vælg handicaptype i feltet 'Handicap'. Du skal kun vælge handicaptype første gang, du søger om støtte til eleven eller den studerende.

 12. Du skal nu markere for, at samtykkeblanketten er underskrevet i feltet 'Underskrevet samtykkeerklæring'.

 13. Du kan rette i felterne med kontaktoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte.

 14. Hvis du markerer i feltet 'Modtag e-mail når ansøgningen er behandlet' får du en mail, når ansøgningen er behandlet.

 15. I feltet 'Vælg ansøgningstype' kan du vælge mellem de støtteformer, som er defineret for eleven eller den studerende. Hvis du vil søge om et produkt, der ikke kan søges med automatisk tildeling, skal du vælge "Normal ansøgning".

  Læs trin for trin vejledning til, hvordan du opretter en genansøgning med automatisk tildeling

  Læs trin for trin vejledning til, hvordan du søger om automatisk tildeling af programpakke

 16. I tekstfeltet 'Indstilling' taster du, hvad der søges om, samt en begrundelse for ansøgningen.

 17. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen. Hvis du har oprettet ansøgningen rigtigt, kommer der følgende besked nederst på siden: Ansøgning er oprettet. Alle andre former for beskeder nederst på siden betyder, at ansøgningen endnu ikke er oprettet i systemet. Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du rette fejlen og trykke på ´Send´-knappen igen.

 18. Du vedhæfter bilag til ansøgningen ved at trykke på 'Vedhæft bilag'-knappen midt på skærmen i ansøgningsbilledet. Du skal gemme bilaget i pdf-format på din computer inden du vedhæfter det i SPS2005.

 19. Tryk på knappen 'Gennemse' for at finde det relevante dokument på din computer. I skærmbilledet 'Vedhæft bilag (upload)' skal du nu vedhæfte dokumentation i en stifinder-funktion. CPR-nummer og ansøgningsnummer overføres automatisk.

 20. Tryk på dokumentet og tryk herefter på 'Vælg fil' for at vælge dokumentet.

 21. Tryk på 'Opdater'-knappen nederst på skærmen for at vedhæfte dokumentet i SPS2005. Hvis du har vedhæftet bilaget rigtigt, kommer der følgende besked nederst til venstre på skærmen: Fil-upload er gennemført. Du kan godt vedhæfte flere bilag på samme CPR-nummer.

 22. Når du er færdig med at oprette ansøgningen, skal du registrere elevens mail og telefonnummer i menupunktet 'SPS-modtager, ret'. Du finder elevens mail og telefonnummer på samtykkeblanketten. 

Hjælp-knap

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du trykke på 'Hjælp'-knappen nederst i hvert enkelt skærmbillede.

Sidst opdateret: 7. juli 2023