Hop til indhold
Lyt

Her kan du se en trin for trin vejledning til, hvordan du læser afgørelsen på en samleansøgning om personlig assistance i SPS2005.

På forsiden af SPS2005 kan du vælge mellem en række forskellige menupunkter i venstre side af skærmen.

  1. Klik på menupunktet ’Samleansøgningsliste (saml)’.
  2. Tast den 6-cifrede skolekode i feltet 'Skolekode'.
  3. Tast det relevante skoleår i feltet 'Skoleår'. For ansøgninger vedrørende skoleåret 2022/23 taster du 22.
  4. Tryk på 'Hent'-knappen nederst på skærmen. Du får nu en liste frem over de samleansøgninger, som er oprettet for skoleåret 2022/23. Både behandlede og ubehandlede ansøgninger vil fremgå af listen.
  5. Dobbeltklik på den relevante ansøgning (linje). Du får nu vist skolens samleansøgning. Hvis skolen har oprettet en samleansøgning, der indeholder flere elever, vises de i nummerorden: 01, 02, 03 osv.
  6. Dobbeltklik på linjen med elevens navn for at se, hvad der er bevilget eller hvorfor der er givet afslag. I skærmbilledet ”Afgørelse og Ansøgning (rsag)” kan du se, hvor mange timer skolen har søgt om tilskud til og hvor mange timer, der er bevilget tilskud til. Her kan du også se, hvor mange uger, der er bevilget tilskud til og hvad timetaksten er. Hvis der er givet afslag på ansøgningen, kan du læse begrundelsen for afslaget i tekstfeltet.
Forklaring til felterne i samleansøgningen:

’U1’ = antal uger fra august til december 2022

’U2’ = antal uger fra januar til juli 2023

’Enhed’ = antal bevilgede timer à 60 minutter pr. uge. Står der 0 ved enheder, er der givet afslag

’Enhedspris’ = timetaksten

Hjælp-knap

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du trykke på 'Hjælp'-knappen nederst i hvert enkelt skærmbillede.

Forklaring på de enkelte afgørelsestekster

I det følgende gives en generel forklaring på de forskellige afgørelsestekster, du kan se i kolonnen ´Afgørelse´ i samleansøgningen. 

Afgørelsestekster, der er anvendt, når det ansøgte er helt eller delvis godkendt:

Timetal

Der er ændret i det timetal skolen har tastet i ansøgningen. Dobbeltklik på linjen med elevens navn for en forklaring på, hvilket timetal, der er taget udgangspunkt i, og hvorfor der er ændret i timetallet.

Godkendt

Denne afgørelsestekst bruges, når vi helt eller delvist har godkendt ansøgningen. Dobbeltklik på linjen med elevens navn for nærmere information om, hvad der er bevilget.

Afgørelsestekster, der er anvendt, når der er givet afslag på det ansøgte:

Dokumentation

Der er givet afslag på ansøgningen, idet den indsendte dokumentation ikke har været fyldestgørende. Ofte vil det skyldes, at der ikke er indsendt skoleudtalelse og/eller PPR-udtalelse selvom skolen er blevet oplyst om, at der mangler dokumentation.

Afslag

Der er givet afslag på det ansøgte. Dobbeltklik på linjen med elevens navn for at se begrundelsen for afslaget.

Annulleret

Ansøgningen er annulleret. Det skyldes typisk, at eleven er stoppet, eller at skolen har trukket sin ansøgning tilbage. Dobbeltklik på linjen med elevens navn for nærmere information om, hvorfor ansøgningen er annulleret.

CPR-nummer

Elevens CPR-nr. er ikke tastet korrekt.

Sidst opdateret: 7. juli 2023