Hop til indhold
Lyt

Du kan søge om IntoWords eller ombytning til IntoWords med automatisk tildeling til elever med læse-/skrivevanskeligheder på frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, FGU, ungdomsuddannelser og VEU.

Samtykkeblanket

Inden du taster ansøgningen, skal eleven eller den studerende underskrive en samtykkeblanket. Hvis ansøgeren er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under. Samtykkeblanketten skal opbevares på uddannelsesstedet.

Du finder alle blanketter under menupunktet Blanketter på spsu.dk

Eleven skal være testet med Ordblindetesten inden du opretter ansøgningen. Hvis der tidligere er blevet søgt om hjælpemidler til eleven, vil testresultaterne komme frem i ansøgningsbilledet.

Følgende kriterier skal være opfyldt, før du kan oprette en ansøgning med automatisk tildeling:

 • Elevens score i Ordblindetesten skal være i den røde kategori (ordblind)
 • Elevens testresultat i ordforrådstesten skal være 11 eller derover

Læs om Ordblindetesten på spsu.dk

På forsiden af SPS2005 kan du vælge mellem en række forskellige menupunkter i venstre side af skærmen.

 1. Tryk på menupunktet 'Ansøgning (anso)'.

 2. Tast CPR-nummer i feltet 'CPR-nr.'. 

 3. Tryk på 'Hent'-knappen nederst på skærmen. Systemet undersøger nu, om elevens oplysninger allerede findes i SPS2005.

 4. Tast ansøgningsdato i feltet 'Ansøgningsdato' (DDMMÅÅ).

 5. Vælg uddannelse i feltet 'Uddannelse'. Du skal kun vælge uddannelse første gang, du søger om støtte til eleven.

 6. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen.

 7. Tast hvilken dato eleven starter sin uddannelse (DDMMÅÅ) i feltet 'Udd. startdato'. Du skal kun taste startdatoen første gang, du søger om støtte til eleven.

 8. Tast hvornår eleven afslutter sin uddannelse (MMÅÅ) i feltet 'Udd. slutdato'. Du skal kun taste slutdatoen første gang, du søger om støtte til eleven.

 9. Tast hvornår bevillingen skal gælde fra i feltet 'Støt. startdato' (DDMMÅÅ). 

 10. Tast hvornår bevillingen skal være gældende til i feltet 'Støt. slutdato' (MMÅÅ). Det skal være den samme dato, som i feltet 'Udd. slutdato', da hjælpemidler bevilges til hele uddannelsen.

 11. Vælg handicaptype i feltet 'Handicap'. Her skal du vælge læse- eller skrivevanskeligheder. Du skal kun vælge handicaptype første gang, du søger om støtte til eleven.

 12. Du skal nu markere for, at samtykkeblanketten er underskrevet i feltet 'Underskrevet samtykkeerklæring'.

 13. Du kan rette i felterne med kontaktoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte.

 14. Hvis du markerer i feltet 'Modtag e-mail når ansøgningen er behandlet' får du en mail, når ansøgningen er behandlet.

 15. I feltet ´Vælg ansøgningstype´ kan du vælge mellem IntoWords og ombytning til IntoWords. Klik på det produkt, du vil søge om til eleven. Hvis du vil søge om et hjælpemiddel, der ikke kan søges med automatisk tildeling, skal du vælge "Normal ansøgning". Læs mere i 'Sådan opretter du en ansøgning'.

 16. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen. Der kommer nu nogle nye felter frem i skærmbilledet, hvor du skal taste testresultaterne fra Ordblindetesten ind. Hvis der tidligere er blevet søgt om hjælpemidler til eleven, vil testresultaterne komme frem i ansøgningsbilledet.

 17. Hvis testresultaterne ikke kommer frem, skal du taste testresultaterne fra Ordblindetesten i feltet 'Her skal du udfylde resultatet af ordblindetesten:.

 18. Tast den totale ordblindetestscore fra Ordblindetesten i feltet 'Ordblindescore:'

 19. Tast resultatet fra ordforrådstesten i feltet 'Ordforråd:'

 20. I feltet 'Klassetrin' skal du vælge uddannelsestrin ved at trykke på pilen til højre i feltet. Du skal vælge det klassetrin, som står i parentes udfor feltet 'Gennemsnit for uddannelsestrin:'. Det kan fx være: Grundskole: 4.klasse.

 21. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen. Hvis du har oprettet ansøgningen rigtigt, kommer der følgende besked nederst på siden: Ansøgning er oprettet. Alle andre former for beskeder nederst på siden betyder, at ansøgningen endnu ikke er oprettet i systemet. Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du rette fejlen og trykke på 'Send'-knappen igen.

 22. Når ansøgningen er sendt, kan du med det samme se bevillingen i bevillingsbilledet. Tryk på knappen 'Bevilling' midt på skærmen, hvis du vil se bevillingen. Når vi bevilger IntoWords til elever på FGU, ungdomsuddannelser og VEU, vil der samtidig med IntoWords blive bevilget 6 instruktionstimer og en rammebevilling til studiematerialer fra Nota. Hvis der er tale om en ombytning til IntoWords bevilger vi kun instruktion.

 23. Hvis ansøgningen ikke kan behandles automatisk kommer der følgende besked nederst på siden: Ydelsen kan ikke tildeles automatisk, indtast indstilling.

 24. I tekstfeltet 'Indstilling' taster du, hvad du søger om, samt en begrundelse for ansøgningen. 

 25. Tryk på 'Send'-knappen nederst på skærmen. Ansøgningen bliver nu behandlet manuelt af styrelsen.
   
 26. Vedhæft Ordblindetesten til ansøgningen ved at trykke på 'Vedhæft bilag'-knappen midt på skærmen i ansøgningsbilledet. Du skal gemme bilaget i pdf-format på din computer, inden du vedhæfter det i SPS2005.

 27. Tryk på knappen 'Gennemse' for at finde det relevante dokument på din computer. I skærmbilledet 'Vedhæft bilag (upload)' skal du nu vedhæfte dokumentation i en stifinder-funktion. CPR-nummer og ansøgningsnummer overføres automatisk.

 28. Tryk på dokumentet og tryk herefter på 'Vælg fil' for at vælge dokumentet.

 29. Tryk på 'Opdater'-knappen nederst på skærmen for at vedhæfte dokumentet i SPS2005. Hvis du har vedhæftet bilaget rigtigt, kommer der følgende besked nederst til venstre på skærmen: Fil-upload er gennemført. Du kan godt vedhæfte flere bilag på samme CPR-nummer.

 30. Når du er færdig med at oprette ansøgningen, skal du registrere elevens mail og telefonnummer i menupunktet 'SPS-modtager, ret'. Du finder elevens mail og telefonnummer på samtykkeblanketten.

Hjælp-knap

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du trykke på ´Hjælp´-knappen nederst i hvert enkelt skærmbillede.

Sidst opdateret: 7. juli 2023