Hop til indhold
Lyt

SPS på studieture

For at eleven eller den studerende kan få støtte, skal studieturen være en obligatorisk del af uddannelsen og have et fagligt indhold.

Støtten kan for eksempel være tolketimer eller praktisk hjælp, og den bliver ydet på samme niveau som i en tilsvarende undervisningsuge i Danmark. Det vil sige, at timerne bliver taget fra den ramme, der er givet for det pågældende semester.

Du kan søge om dækning af de udgifter, som er forbundet med at få tolken eller hjælperen med på studieturen. Det gælder rejseudgifter i form af billetter, hotel, diæter for hele dage og indgangsbilletter.

Støtten dækker ikke transport af eleven eller den studerende eller transport i handicapbil, transport af personlige hjælpemidler, handicapvenlige hotelværelser, leje af specialsenge eller diætmad. De udgifter skal eleven eller den studerende selv dække eller søge om dækning af i hjemkommunen.

Ansøgningen til støtte på studieturen skal oprettes i SPS2005. Du skal søge, inden studierejsen finder sted. Ansøgningen skal vedhæftes et program for turen og et budget for rejseudgifterne til tolken eller hjælperen.

SPS i praktikperioder

Som udgangspunkt kan der søges om de samme støtteformer til praktikperioden, som eleven eller den studerende har behov for på uddannelsesstedet. Elever eller studerende, der har fået bevilget en it-startpakke eller en programpakke, har mulighed for at få bevilget hjælpemidler til brug på praktikstedet, hvis det ikke er muligt at anvende de allerede bevilgede hjælpemidler.

Der kan for eksempel bevilges et USB-stik med kompenserende læse- skriveteknologi.

Udvekslingsophold og praktik i udlandet

Støtte til udvekslingsophold og praktikperioder i udlandet må ikke overstige det økonomiske niveau for den støtte, som eleven eller den studerende får, eller ville kunne få, under uddannelse i Danmark.

Tolk i praktikperioden

Når eleven eller den studerende er i praktik, kan der bevilges et mindre antal tolketimer til instruktion i arbejdsopgaver og til møder på arbejdspladsen.

Studerende på orlov

Der er særlige regler for SPS, hvis den studerende er på orlov fra studiet på videregående uddannelser.

Hvis reglerne for uddannelsesaktivitet giver mulighed for aktivitet i orlovsperioden, vil studerende på orlov, have mulighed for at modtage støtte, hvis der er studiemæssig aktivitet i orlovsperioden.

Hvis den studerende for eksempel skal aflevere en opgave eller til en eksamen, mens han/hun holder orlov, vil den studerende kunne få støtte i orlovsperioden.

Hvis det er relevant for den studerende at få støtte umiddelbart inden genopstart efter orlov, vil den studerende kunne få støtte i orlovsperioden.

Det er uddannelsesstedet, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der er grundlag for at støtten fortsætter i den periode, den studerende har orlov.

Sidst opdateret: 18. marts 2021