Hop til indhold
Lyt

SPS på studierejser

For at støttemodtageren kan få støtte, skal rejsen være en obligatorisk del af uddannelsen og have et fagligt indhold.

Støtten kan for eksempel være tolketimer eller praktisk hjælp, og den bliver ydet på samme niveau som i en tilsvarende undervisningsuge i Danmark. Det vil sige, at timerne bliver taget fra den ramme, der er givet for det pågældende semester.

Du kan søge om dækning af de udgifter, som er forbundet med at få tolken eller hjælperen med på studierejsen. Det gælder rejseudgifter i form af billetter, hotel, diæter for hele dage og indgangsbilletter.

Støtten dækker ikke transport af støttemodtageren selv, eller transport i støttemodtagerens handicapbil, transport af personlige hjælpemidler, handicapvenlige hotelværelser, leje af specialsenge eller diætmad. De udgifter skal støttemodtageren selv dække eller søge om dækning af i hjemkommunen.

Støtte til studierejsen skal søges i SPS2005

Ansøgningen til støtte på studierejsen skal oprettes i SPS2005. Du skal søge, inden studierejsen finder sted. Ansøgningen skal vedhæftes et program for turen og et budget for rejseudgifterne til tolken eller hjælperen.

Log på SPS2005 (åbner nyt vindue)

SPS i praktikperioder

Som udgangspunkt kan der søges om de samme støtteformer til praktikperioden, som støttemodtageren har behov for på uddannelsesstedet. Støttemodtagere, der har fået bevilget en it-startpakke eller en programpakke, har mulighed for at få bevilget hjælpemidler til brug på praktikstedet, hvis det ikke er muligt at anvende de allerede bevilgede hjælpemidler.

Der kan for eksempel bevilges en programpakke til download installation på støttemodtagerens egen computer.

Praktik i udlandet

Støtte til praktikperioder i udlandet må ikke overstige det økonomiske niveau for den støtte, som støttemodtageren får, eller ville kunne få, under uddannelse i Danmark.

Tolk i praktikperioden

Når støttemodtageren er i praktik, kan der bevilges et mindre antal tolketimer til instruktion i arbejdsopgaver og til møder på arbejdspladsen.

Sidst opdateret: 21. september 2020