Bekendtgørelse om SPS

Den nye bekendtgørelse om SPS trådte i kraft den 4. maj. Bekendtgørelsen om SPS er blevet nyudstedt, da SPS-ordningen nu også gælder FGU, avu, FVU, OBU, AMU og TAMU. 

Udover tilføjelsen af de nye områder rummer den nye bekendtgørelse ikke indholdsmæssige ændringer af ordningen eller af måden man søger om tilskud til støtte. Derfor er bekendtgørelsen ikke sendt i høring.  

Bekendtgørelse nr. 632 af 21. juni 2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand på ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser, og forberedende grunduddannelser m.v.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Bekendtgørelse om lov om forberedende grunduddannelse

Videregående uddannelser

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. januar 2020, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)

Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 (med senere ændringer) om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

Frie grundskoler

Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018, lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Frie kostskoler

Lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018, lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Lov nr. 1605 af 26. december 2013, lov om folkehøjskoler

Bekendtgørelse nr. 844 af 26. juni 2014 om tilskud m.v. til folkehøjskoler

Ændringslov

Denne lov trådte i kraft den 27. december 2018 og omhandler frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet samt adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer.

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler

Sidst opdateret: 31. januar 2020