Når du søger om SPS, skal du vedhæfte dokumentation til ansøgningen. Der er forskellige krav til dokumentation alt efter, hvilken funktionsnedsættelse det handler om. Du kan her se en liste over den dokumentation, der er brug for. Du kan læse mere om dokumentation under de forskellige støtteformer, på de forskellige niveauer af uddannelse. 

Samtykkeblanket 

Samtykkeblanketten er en fuldmagt, som eleven eller den studerende skriver under på for, at du som SPS-ansvarlig kan søge om SPS på deres vegne. 

Hvis eleven er under 18 år, er det forældrene eller en værge, der skriver under på samtykkeblanketten. 

Uddannelsesstedet opbevarer samtykkeblanketten, som kun skal udfyldes første gang, der bliver søgt om støtte.

Du finder alle blanketter under menupunktet Hurtig adgang til vigtige blanketter på spsu.dk

Udlånserklæring

Hvis eleven har fået bevilget hjælpemidler, skal eleven eller den studerende skrive under på en udlånserklæring, når hjælpemidlerne er udleveret.

For at få refusion for hjælpemidlerne skal uddannelsesstedet skal gøre opmærksom på, at erklæringen er underskrevet i SPS2005. Det gør du i feltet "SPS-modtager, ret". Uddannelsesstedet skal opbevare udlånserklæringen og vise den frem, hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beder om det. 

Download udlånserklæringen (pdf) 

Dokumentation for de forskellige funktionsnedsættelser

Kravene til dokumentationen afhænger af, hvilken funktionsnedsættelse eleven eller den studerende har. Nedenfor kan du se den mest almindelige dokumentation for en række funktionsnedsættelser.

Ordblindhed:

Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed. Ordblindetesten er en elektronisk test og bliver typisk udført af en læsevejleder på uddannelsesstedet. 

Læs mere om Ordblindetesten 

Psykiske funktionsnedsættelser:

Ungdomsuddannelser:
Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Udtalelse fra psykolog.

Videregående uddannelser:
Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår.

Døv eller hørehæmmet:

Kopi af journal fra høreklinik eller sygehus eller hørekurve.

Blind eller svagsynet:

Dokumentation fra øjenlæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Bevægelseshandicap:

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Ved fremadskridende lidelser, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Kronisk eller alvorlig sygdom:

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder eller øvrige vanskeligheder, for eksempel bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for deltagelse i uddannelsen.

 
Sidst opdateret: 6. december 2019