Hop til indhold
Lyt

Når du søger om SPS, skal du vedhæfte dokumentation til ansøgningen.

Der er forskellige krav til dokumentation alt efter, hvilken funktionsnedsættelse det handler om.

Du kan her se en liste over den dokumentation, der er brug for. Du kan læse mere om dokumentation under de støtteformer, som er beskrevet på de forskellige uddannelsesområder.

Dokumentation for de forskellige funktionsnedsættelser

Kravene til dokumentationen afhænger af, hvilken funktionsnedsættelse eleven eller den studerende har. Nedenfor kan du se den mest almindelige dokumentation for en række funktionsnedsættelser.

Ordblindhed

Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed. Ordblindetesten er en elektronisk test og bliver typisk udført af en læsevejleder på uddannelsesstedet. 

Studerende på videregående uddannelser, som ikke tidligere er blevet testet med Ordblindetesten, kan få bevilget en test hos en af styrelsens leverandører.

Læs mere om Ordblindetesten 

Psykiske funktionsnedsættelser

Ungdomsuddannelser

Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Udtalelse fra psykolog. I forbindelse med angst og depression, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Videregående uddannelser

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. I forbindelse med angst og depression, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Neurologiske funktionsnedsættelser

Dokumentationen kan bestå af erklæringer/vurderinger fra læge, neuropsykolog og øjenlæge.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Døv eller hørehæmmet

Kopi af journal fra høreklinik eller sygehus eller hørekurve.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Blind eller svagsynet

Dokumentation fra øjenlæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Bevægelseshandicap

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Ved fremadskridende lidelser, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Kronisk eller alvorlig sygdom

Dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder eller øvrige vanskeligheder, for eksempel bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for deltagelse i uddannelsen.

Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens eller den studerendes navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen.

Sidst opdateret: 7. juli 2023