Hop til indhold
Lyt

Samtykkeblanket på tværs af uddannelser

Samtykkeblanketten skal underskrives af ansøger i forbindelse med indgivelse af ansøgning om SPS. Hvis ansøgeren er under 18 år, er det en forælder eller værge, der skriver under.

Samtykkeblanketten skal kun bruges ved ansøgning om nye støtteformer og ikke ved genansøgninger om de samme støtteformer. Uddannelsesstedet opbevarer samtykkeblanketten.

Hvis det ikke er muligt at få en underskrift ved fremmøde på uddannelsesstedet, kan uddannelsesstedet sende og modtage samtykkeblanketten via e-Boks. 

Der er to muligheder for dette: 

  1. Samtykkeblanketten kan sendes til eleven, den studerende eller kursisten via e-Boks. Uddannelsesstedet skal her angive, at beskeden skal kunne besvares. 
    Eleven, den studerende eller kursisten kan besvare i e-Boks med en erklæring om underskrift. Dette vil være tilstrækkelig dokumentation for underskrevet samtykkeerklæring.
  2. Det er også muligt at underskrive via NemID, men den løsning forudsætter, at uddannelsesstedet har en aftale med e-Boks via en abonnementsordning.

Download samtykkeblanket (pdf)

Download Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig (pdf)

Læs hvordan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler oplysninger om dig på spsu.dk

Download Consent to submit application for special educational support (pdf)

Download How the National agency for Education and Quality administer your personal data (pdf)

Læs om sikker digital dialog og find vejledning på e-Boks.dk

Ungdomsuddannelser, FGU og VEU

Udlånserklæring:

Eleven skriver under på en udlånserklæring, når hjælpemidlerne er udleveret. Uddannelsesstedet opbevarer udlånserklæringen.

Download udlånserklæringen (pdf)

Skabelon til forløbsbeskrivelse i forbindelse med studiestøtteforløb:

Forløbsbeskrivelsen beskriver, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad eleven har fået ud af dem. 

Vær opmærksom på, at der med en enkelt undtagelse ikke bevilges studiestøtte på FGU. Undtagelsen består i, at der kan bevilges studiestøttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik.  

Download skabelon til forløbsbeskrivelse i forbindelse med studiestøtteforløb (pdf)

Læs om hvordan du aktivt kan bruge forløbsbeskrivelsen som redskab.

Udredning af støttebehov ved læse/skrivevanskeligheder:

Blanketten kan bruges af uddannelsesstedet i forbindelse med udredning af elevens støttebehov. Uddannelsesstedet behøver ikke at anvende netop denne blanket, men kan bruge den som inspiration. Udredningen kan enten vedhæftes i SPS2005 i forbindelse med ansøgning eller oplysningerne kan skrives i selve ansøgningen.

Download skema for udredning af støttebehov ved læse- og skrivevanskeligheder (pdf) 

Timeseddel til registrering af afholdte støttetimer

Støttegivere på ungdomsuddannelserne, der afholder studiestøttetimer, skal fremover bruge en timeseddel til at registrere afholdte studiestøttetimer. Formålet med timesedlen er at dokumentere, at timerne er blevet afholdt. Det er støttegivers ansvar at notere afholdelsestidspunkt og antal timer i timesedlen. Støttegiver skal desuden sikre sig, at støttemodtageren løbende kvitterer for afholdte timer. 

Hvis der er særlige forhold, som gør, at støttemodtageren ikke kan kvittere for studiestøttetimerne efterhånden, som de bliver afholdt, kan du kontakte SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at finde en alternativ løsning. 

Når semesteret er slut, skal støttegiveren også skrive under på timesedlen. Timesedlen skal opbevares af uddannelsesstedet i 5 år.

Hvis du  har spørgsmål om timesedlen kan du sende dem til SPSJURA@stukuvm.dk

Download timeseddel (pdf)

Videregående uddannelser

SPS-ansøgningsskema:

Ansøgningsskema til den studerende, der anmoder om SPS. Det er den studerende selv, der udfylder skemaet. Uddannelsesstedet behøver ikke at anvende netop dette skema, men kan bruge det som inspiration. 

Download ansøgningsskema til studerende (pdf)

Udlånserklæring:

Den studerende skriver under på en udlånserklæring, når hjælpemidlerne er udleveret. Uddannelsesstedet opbevarer udlånserklæringen.

Download udlånserklæringen (pdf)

Oplysningsskema til udenlandske statsborgere uden for EU og EØS:

Udenlandske statsborgere, der kommer fra lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Union (EU), skal udfylde skemaet for at søge om ligestilling med danske statsborgere i SPS-sammenhæng. 

Download oplysningsskema for udenlandske statsborgere (pdf)

Skabelon til forløbsbeskrivelse for støtteforløb for studerende med psykiske funktionsnedsættelser:

Forløbsbeskrivelsen beskriver, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad den studerende har fået ud af dem. 

Download skabelon til forløbsbeskrivelse for støtteforløb for studerende med psykiske funktionsnedsættelse (pdf)

Læs om hvordan du aktivt kan bruge forløbsbeskrivelsen som redskab

Frie grundskoler

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats:

Planen beskriver tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske indsats for eleven.

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen (pdf)

Orientering til nystartede frie grundskoler (pdf)

Sidst opdateret: 16. april 2021