Hop til indhold
Lyt

Blanketter på tværs af uddannelser

Her finder du blanketter, som skal udfyldes og underskrives i forbindelse med en ansøgning om SPS på alle uddannelsesområder.

Samtykkeblanket

Samtykkeblanketten skal underskrives af ansøger i forbindelse med, at du ansøger om SPS. Hvis ansøgeren er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under.

Samtykkeblanketten skal kun bruges ved ansøgning om nye støtteformer og ikke ved genansøgninger om de samme støtteformer. Uddannelsesstedet opbevarer samtykkeblanketten.

Du skal udlevere dokumentet ´Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig´ til eleven eller den studerende første gang, der søges om SPS.

Download Samtykke til indgivelse af ansøgning om SPS (pdf)  ReadSpeaker Lyt

Download Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig (pdf ReadSpeaker Lyt

Samtykkeblanket på engelsk

Download Consent to submit application for special educational support (pdf) ReadSpeaker Lyt

Download How the National agency for Education and Quality administer your personal data (pdf) ReadSpeaker Lyt

It-blanket (gældende fra 5. januar 2023)

Når du ansøger om en computer, skal eleven eller den studerende underskrive en it-blanket, hvor det fremgår, at han eller hun ikke har adgang til en pc eller Mac. Hvis ansøgeren er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under. På it-blanketten skal du oplyse, om uddannelsesstedet stiller Office-pakken til rådighed for elever og studerende. Blanketten skal vedhæftes i SPS2005.

Bemærk, at blanketten den 5. januar 2023 har skiftet navn fra ´It-startpakkeerklæring´ til ´It-blanket´.

Download It-blanket (pdf) ReadSpeaker Lyt

Udlånserklæring

Eleven eller den studerende skriver under på en udlånserklæring, når hjælpemidlerne er udleveret. Uddannelsesstedet opbevarer udlånserklæringen.

Download Erklæring om lån af hjælpemiddel (pdf) ReadSpeaker Lyt

Udlånserklæring på engelsk

Download Statement of loan of special educational aid (pdf) ReadSpeaker Lyt

Skabeloner til forløbsbeskrivelsen

Forløbsbeskrivelsen skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering af støtteforløbet. Forløbsbeskrivelsen skal udfyldes hvert semester. 

Vær opmærksom på, at der med en enkelt undtagelse ikke bevilges studiestøttetimer på FGU. Undtagelsen består i, at der kan bevilges studiestøttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik. Uddannelsesstedet opbevarer forløbsbeskrivelsen.

Download forløbsbeskrivelsen for ungdomsuddannelser, FGU og VEU (pdf) ReadSpeaker Lyt

Download forløbsbeskrivelsen for videregående uddannelser (pdf) ReadSpeaker Lyt

Blanketter kan sendes og underskrives via e-Boks

Hvis det ikke er muligt at få en underskrift ved fremmøde på uddannelsesstedet, kan uddannelsesstedet sende og modtage blanketter via e-Boks.

Der er to muligheder for dette:

1. Blanketten kan sendes til eleven, kursisten eller den studerende via e-Boks. Uddannelsesstedet skal angive, at beskeden skal kunne besvares. Modtageren kan herefter give samtykke ved at besvare beskeden i e-Boks og oplyse, at han eller hun er indforstået med de oplysninger, der fremgår af blanketten. Dette vil være tilstrækkelig dokumentation for, at blanketten er underskrevet.

2. Det er også muligt at underskrive via NemID, men den løsning forudsætter, at uddannelsesstedet har en aftale med e-Boks via en abonnementsordning.

Uddannelsesstedet opbevarer elevens, kursistens eller den studerendes samtykke.

Læs om sikker digital dialog og find vejledning på e-Boks.dk

Andre blanketter

Blanket til brug på ungdomsuddannelser
Timeseddel til registrering af afholdte studiestøttetimer og instruktionstimer

Støttegivere, der afholder studiestøttetimer og instruktionstimer, skal registrere de afholdte timer. Formålet med registreringen er at dokumentere, at timerne er blevet afholdt, inden der søges om refusion. Uddannelsesstedet skal til enhver tid kunne fremvise dokumentation for afholdte timer til styrelsen i forbindelse med tilsyn.

Uddannelsesstedet kan vælge at bruge styrelsens skabelon til timeseddel, men det er ikke et krav. 

Download Timeseddel (pdf) ReadSpeaker Lyt

Blanket til brug på videregående uddannelser
SPS-ansøgningsskema

Ansøgningsskema til studerende, der anmoder om SPS. Det er ikke et krav, at uddannelsesstedet bruger dette ansøgningsskema, men uddannelsesstedet kan bruge det som inspiration. Uddannelsesstedet opbevarer ansøgningsskemaet.

Download Ansøgningsskema til studerende (pdf) ReadSpeaker Lyt

Blanketter til brug på frie grundskoler
Skabelon til skolens udtalelse i forbindelse med ansøgning om personlig assistance

Udtalelsen fra skolen skal redegøre for, hvordan den personlige assistance skal bruges i undervisningen.

Download Skabelon til skolens udtalelse om tilskud til personlig assistance (pdf) ReadSpeaker Lyt

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen

Planen skal beskrive tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske indsats for eleven.

Download Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats (pdf) ReadSpeaker Lyt

Sidst opdateret: 4. januar 2023