Hop til indhold
Lyt

Du kan ansøge om SPS med funktionen automatisk tildeling i SPS2005 i en række tilfælde. På den måde undgår du ventetiden ved manuel sagsbehandling. 

Funktionen kan bruges hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med behandling af den første ansøgning har vurderet, at støttebehovet er det samme fra semester til semester. 

Det kan være når der er ansøgt om:

 • Ramme til tolketimer 
 • Ramme til studiematerialer 
 • Ramme til sekretær- eller praktisk hjælp 
 • Støttetimer, læse/skrivevanskeligheder, med uddannelsesstedet som leverandør 
 • Studiestøttetimer, læse/skrivevanskeligheder, med ekstern leverandør 
 • Støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med uddannelsesstedet som leverandør
 • Studiestøttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Faglige støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Studiementortimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Supervision, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Støttepersontimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 

Når der er søgt med automatisk tildeling, vil der umiddelbart efter, at ansøgningen er sendt til styrelsen, være en bevilling, som kan ses i bevillingsbilledet i SPS2005. 

Der kan kun søges en gang per produkt per semester. Hvis der er behov for støtte ud over rammen, for eksempel i form af flere tolketimer, skal du oprette en almindelig ansøgning i SPS2005. 

Forløbsbeskrivelsen skal vedhæftes ansøgningen

På både ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser skal ansøgningen vedhæftes en forløbsbeskrivelse, også når du genansøger med automatisk tildeling.

Sidst opdateret: 8. juli 2020