Hop til indhold
Lyt

Genansøgning med automatisk tildeling

Du kan genansøge om SPS med funktionen automatisk tildeling i SPS2005 i en række tilfælde. På den måde undgår du ventetiden ved manuel sagsbehandling.

Funktionen kan bruges hvis styrelsen i forbindelse med behandling af den første ansøgning har vurderet, at støttebehovet er det samme fra semester til semester.

Det kan være, når der er ansøgt om:

 • Ramme til tolketimer
 • Ramme til studiematerialer hos Nota
 • Ramme til sekretær- eller praktisk hjælp
 • Studiestøttetimer, læse/skrivevanskeligheder, ved en underviser på uddannelsesstedet
 • Studiestøttetimer, læse/skrivevanskeligheder, med ekstern leverandør
 • Støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, ved en underviser på uddannelsesstedet
 • Studiestøttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør
 • Faglige støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør
 • Studiementortimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør
 • Supervision, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør
 • Støttepersontimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør
 • Fjernsupport og e-læring, svagsynede (abonnement)
 • Fjernsupport og e-læring, blinde (abonnement)

Når der er søgt med automatisk tildeling, vil der umiddelbart efter, at ansøgningen er sendt til styrelsen, være en bevilling, som kan ses i bevillingsbilledet i SPS2005.

Der kan kun søges en gang pr. produkt pr. semester. Hvis der er behov for støtte ud over rammen, for eksempel i form af flere tolketimer, skal du oprette en almindelig ansøgning i SPS2005.

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en genansøgning med automatisk tildeling (pdf)

Se videovejledning til, hvordan du opretter en genansøgning med automatisk tildeling (video)

Automatisk tildeling af IntoWords (gælder ikke videregående uddannelser)

Du kan ansøge om IntoWords til ordblinde elever med automatisk tildeling.

Det er et krav, at eleven er testet med Ordblindetesten, da testresultaterne fra Ordblindetesten skal indtastes i ansøgningen.

Skolens læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer tester eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven har en Ordblindetest fra et tidligere skoleforløb, er det resultatet af denne test, der skal indtastes. Eleven skal i dette tilfælde ikke testes igen.

Hvornår kan du søge om IntoWords med automatisk tildeling?

Følgende kriterier skal være opfyldt, før vi bevilger IntoWords med automatisk tildeling:

 • Elevens score i Ordblindetesten skal være i den røde kategori (ordblind)
 • Elevens testresultat i ordforrådstesten (deltest 3) skal være 11 eller derover
 • Eleven må ikke have IntoWords i udlån i forvejen

Når du ansøger om IntoWords med automatisk tildeling, skal følgende indtastes i ansøgningen:

 • Ordblindetestscoren
 • Testscoren i deltest 3
 • Klassetrin angives for det klassetrin, hvor testen er gennemført. Klassetrinnet står angivet på Ordblindetestrapporten. 

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling af programpakke (pdf)

Se videovejledning til, hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling af programpakke (video)

Sidst opdateret: 19. december 2022