Hop til indhold
Lyt

Genansøgning med automatisk tildeling

Du kan genansøge om SPS med funktionen automatisk tildeling i SPS2005 i en række tilfælde. På den måde undgår du ventetiden ved manuel sagsbehandling. 

Funktionen kan bruges hvis styrelsen i forbindelse med behandling af den første ansøgning har vurderet, at støttebehovet er det samme fra semester til semester. 

Det kan være, når der er ansøgt om:

 • Ramme til tolketimer 
 • Ramme til studiematerialer hos Nota
 • Ramme til sekretær- eller praktisk hjælp 
 • Studiestøttetimer, læse/skrivevanskeligheder, ved en underviser på uddannelsesstedet 
 • Studiestøttetimer, læse/skrivevanskeligheder, med ekstern leverandør 
 • Støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, ved en underviser på uddannelsesstedet 
 • Studiestøttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Faglige støttetimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Studiementortimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Supervision, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Støttepersontimer, psykiske funktionsnedsættelser, med ekstern leverandør 
 • Fjernsupport og e-læring, svagsynede (abonnement)
 • Fjernsupport og e-læring, blinde (abonnement)

Når der er søgt med automatisk tildeling, vil der umiddelbart efter, at ansøgningen er sendt til styrelsen, være en bevilling, som kan ses i bevillingsbilledet i SPS2005. 

Der kan kun søges en gang pr. produkt pr. semester. Hvis der er behov for støtte ud over rammen, for eksempel i form af flere tolketimer, skal du oprette en almindelig ansøgning i SPS2005. 

Forløbsbeskrivelse skal vedhæftes i SPS2005

På både ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser skal der være vedhæftet en forløbsbeskrivelse i SPS2005, når du genansøger om studiestøttetimer med automatisk tildeling.

Opret en genansøgning med automatisk tildeling

Automatisk tildeling af it-hjælpemidler (gælder ikke videregående uddannelser)

Du kan ansøge om it-hjælpemidler til ordblinde elever med automatisk tildeling.

Det er et krav, at eleven er testet med Ordblindetesten, da testresultaterne fra Ordblindetesten skal indtastes i ansøgningen.

Skolens læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer tester eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven har en Ordblindetest fra et tidligere skoleforløb, er det resultatet af denne test, der skal indtastes. Eleven skal i dette tilfælde ikke testes igen.

Hvornår kan der søges it-hjælpemidler med automatisk tildeling?

Følgende kriterier skal være opfyldt før, der kan bevilges it-hjælpemidler med automatisk tildeling:

 • Elevens score i Ordblindetesten skal være i den røde kategori (ordblind)
 • Elevens testresultat i ordforrådstesten (deltest 3) skal være 11 eller derover
 • Eleven må ikke have it-hjælpemidler i udlån i forvejen

Når du ansøger om it-hjælpemidler med automatisk tildeling, skal følgende indtastes i ansøgningen:

 • Ordblindetestscoren
 • Testscoren i deltest 3
 • Klassetrin angives for det klassetrin, hvor testen er gennemført. Klassetrinnet står angivet på Ordblindetestrapporten.

Søg om it-hjælpemidler med automatisk tildeling

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 18. marts 2021