Hop til indhold
Lyt

I SPS2005 kan du:

  • Oprette ansøgninger om SPS til elever og studerende
  • Vedhæfte dokumentation
  • Se om ansøgningen er blevet imødekommet eller om der er givet afslag
  • Søge om refusion for udlæg af hjælpemidler

Systemet er en del af Statens Uddannelsesstøttes administrative system, US2000, og det er via login til dette system, at du får adgang til SPS2005.

Læs mere om administration af SPS (spsu.dk)

Bliv oprettet som bruger i SPS2005 af din brugeradministrator

På den forberedende grunduddannelse (FGU), på voksen- og efteruddannelserne (VEU), på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser har ledelsen udpeget en brugeradministrator for SPS2005 (US2000), som er den der opretter nye brugere og sletter de brugere, der ikke længere skal have adgang til systemet.

Brugeradministratoren har adgang til at:

  • oprette, slette og ændre de brugere, som skal kunne arbejde i US2000
  • tildele de nødvendige brugerroller til brugerne på uddannelsesstedet
  • tildele adgangskoder
  • låse brugere op, når de er låst efter tre mislykkede loginforsøg.

Du skal derfor kontakt brugeradministratoren for at få hjælp, hvis du har brug for hjælp til dette.

Ledelsen kan rekvirere en oprettelses-/sletningsblanket, hvis en anden person skal være brugeradministrator, eller hvis den nuværende brugeradministrator skal slettes. Du får blanketten ved at skrive en mail til su-drift@ufm.dk.

Hvis du skal søge støtte til en AMU-kursist i SPS2005

For at kunne søge støtte til en AMU-kursist, skal AMU-institutionen have adgang til SPS2005, som er det system, I skal anvende for at søge om støtten.

Oprettelsen sker når du sender en mail til sps@stukuvm.dk med AMU-institutionens navn, og meget gerne skolekode/UVM-nummer.

For at blive oprettet er det et krav, at uddannelsesstedet er godkendt som AMU-leverandør af Børne- og Undervisningsministeriet.

Som AMU-institution bliver I brugeradministrator, så I selv kan vælge hvilke medarbejdere, der skal have adgang til SPS2005. Brugeradministratoren bliver udpeget af jeres ledelse. 

I får tilsendt et brugeradministrationsskema, når I henvender jer.

Hvis du har brug for teknisk hjælp til SPS2005

Du kan kontakte SU-drift om:

  • Loginproblemer med SPS2005
  • Tekniske problemer relateret til SPS2005

Telefon: 7231 9560

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9-11.

Mail: su-drift@ufm.dk

Pop op-vinduer skal være tilladt for at du kan arbejde i SPS2005

For at du kan se alle de sider i SPS2005, som du har brug for, skal du tillade pop op-vinduer.

Valg af browser

SPS2005 fungerer bedst i browserne Chrome, Firefox eller Explorer.

Browseren Safari kan desværre ikke anbefales, da der er dele af systemet, der ikke virker, hvis du anvender denne browser.

Vær opmærksom på to-faktor login

Alle SPS2005-brugere skal have NemID medarbejdersignatur, og det er uddannelsesstedets ansvar, at alle, der er involveret i arbejdet med SPS har og kan anvende NemID medarbejdersignatur. Hvis medarbejderen allerede har en NemID medarbejdersignatur kan den anvendes.

Det betyder, at uddannelsesstedet eller deres NemID administrator skal bestille NemID medarbejdersignatur til de relevante medarbejdere og etablere en procedure for bestilling af disse til fremtidige medarbejdere.

Læs mere om login i ”Vejledning til login i SPS2005 med NemID medarbejdersignatur” (pdf)

Læs om NemID medarbejdersignatur (medarbejdersignatur.dk)

Læs om support for NemID medarbejdersignatur (nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur)

Hvis du oplever problemer med NemID

Hvis du oplever problemer med NemID skal du kontakte den, der har hjulpet dig med at få NemID.

Hvis du oplever problemer med SPS2005 skal du kontakte SU-drift.

Telefon: 7231 9560 
E-mail: su-drift@ufm.dk

Sidst opdateret: 28. august 2023