; Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på skolen.

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. 

Som udgangspunkt bevilges der en udredning af dit behov for hjælpemidler ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), når du starter på en ny uddannelse. I forbindelse med udredningen kan du få vejledning i forskellige hjælpemidler og du kan afprøve, hvilke hjælpemidler, der bedst hjælper dig.

Det er den SPS-ansvarlige, der søger om en udredning hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten.

Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om, hvad der videre skal ske.

Læs mere om støtteformer for elever med synshandicap på ungdomsuddannelser

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med første gang, du har møde med den SPS-ansvarlige på din skole om SPS.

For en elev med synshandicap drejer det sig om dokumentation fra en øjenlæge eller fra Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 6. maj 2021