Hop til indhold
Lyt

Ved overgangen fra en skole til en anden, eller fra fri grundskole eller efterskole til ungdomsuddannelse, har eleven i nogle tilfælde mulighed for at tage hjælpemidlerne med.   

Det vil ofte fremgå om eleven har behov for støtte eller hjælpemidler i den uddannelsesplan, som eleven udarbejder ved afslutningen af 9. klasse sammen med skolen og sine forældre.

Uddannelsesplanen er både en tilmelding til videre uddannelsesforløb og et pædagogisk værktøj, der kan beskrive om eleven har behov for støtte i for eksempel en ungdomsuddannelse.

Den kommunale ungeindsats, som er etableret fra den 1. august 2019, skal sikre, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver og at familien har én gennemgående kontaktperson, der giver de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.

Hjælpemidler med fra en skole til en anden

Nedenfor kan du læse om mulighederne for at tage hjælpemidlerne med sig fra en skole eller uddannelse til en anden. Hvis eleven forlader uddannelsessystemet, skal hjælpemidlerne afleveres på skolen.

It-startpakken skal afleveres ved skoleskift til kommunal grundskole

Hvis man for eksempel har fået bevilget en it-startpakke på en fri grundskole og flytter til en kommunal folkeskole, skal it-startpakken afleveres på den gamle skole, inden man stopper. Skolen sender it-startpakken retur til leverandøren, hvor den vil indgå i en genbrugsordning.

It-startpakke med ved skoleskift til fri grundskole 

Hvis eleven skifter til en anden fri grundskole, efterskole eller en ungdomsuddannelse, eleven tage it-startpakken med. Samtidig skal man bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling her i styrelsen.

Hjælpemidler bevilget på en efterskole

Hvis eleven skal videre på en ungdomsuddannelse, kan han eller hun tage sine hjælpemidler med sig. Det gælder også, hvis eleven skal tage et år på en anden efterskole. Man skal bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling i styrelsen.

Sidst opdateret: 12. marts 2021