; Hop til indhold
Lyt

Du har fået udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan bekrive dit behov for SPS. 

Dokumentation

Når I udarbejder forløbsplanen er det en god idé at have dokumentation med, der beskriver din funktionsnedsættelse.

For dig med et synshandicap drejer det sig om dokumentation fra en øjenlæge eller fra Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Udredning af støttebehov

Du kan få bevilliget en udredning af dit behov for hjælpemidler hos synskonsulenten i området. Synskonsulenten kan give dig vejledning i forskellige hjælpemidler og du kan eventuelt afprøve, hvilke hjælpemidler der bedst hjælper dig.

It-hjælpemidler

Blinde og svagsynede elever har mulighed for at få bevilget it-hjælpemidler.

En it-startpakke er en computer med de programmer og hjælpemidler, som kan hjælpe dig på din uddannelse. It-startpakken indeholder programmer, der kan kompensere for dine synsvanskeligheder.

Andre hjælpemidler

Der kan udover it-startpakken bevilges andre hjælpemidler, for eksempel CCTV og tavlekamera. Det er som regel synskonsulenten, der udreder hvilke hjælpemidler, du har behov for.

Instruktion i it-startpakken

Når styrelsen har bevilliget en it-startpakke, får du automatisk bevilget instruktion i programmerne og hjælpemidlerne. Det er synskonsulenten, der giver dig instruktion enten individuelt eller sammen med andre elever, der er optaget på FGU.

Sekretærhjælp

Blinde og svagsynede elever kan få sekretærhjælp til for eksempel at tage noter og andre praktiske ting.

Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der er tilknyttet styrelsen. Sekretæren kan med fordel være en fra elevens egen klasse/hold, som bliver betalt for de timer, der bliver brugt på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende.

Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen. Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der har vundet Undervisningsministeriets udbud.

Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren herunder medarbejderforsikring.

Eleven eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær.

Sidst opdateret: 18. marts 2021