Hop til indhold
Lyt

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver funktionsnedsættelser som for eksempel vanskeligheder med at se, høre eller bevæge sig, er det muligt at søge specialpædagogisk støtte (SPS). 

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan beskrive dit behov for SPS. 

Har du ikke tidligere haft behov for støtte, for eksempel hvis du først er blevet syg efter, at du er begyndt på FGU, kan du også få støtte.

Skolen kan hjælpe og vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger skolen hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten. Når støtten er bevilliget, kontakter skolen dig igen, og du kan derefter få støtte. 

Dokumentation

Når I udarbejder forløbsplanen er det en god idé at have dokumentation med, der beskriver din funktionsnedsættelse.

For elever med kronisk eller alvorlig sygdom drejer det sig om dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. 

Dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for din deltagelse på uddannelsen.

Eksempler på støtteformer hvis du har en kronisk eller alvorlig sygdom

Det er muligt, alt efter dit behov, at få både hjælpemidler og instruktion heri, sekretærhjælp med videre.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom som syn- eller bevægelsesvanskeligheder kan også give mulighed for SPS. 

SPS kan ikke samle op på det fravær som sygdommen kan medføre. Derfor kan støtten ikke bruges til at repetere det, du eventuelt går glip af i timerne. 

 
Sidst opdateret: 15. august 2022