Hop til indhold
Lyt

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af følgende videregående uddannelser:

  • Videregående uddannelser, der berettiger til SU, dog ikke private uddannelser
  • Obligatoriske praktikperioder i uddannelsen giver også ret til SPS, selv om de ikke berettiger til SU
  • Teoretisk og praktisk pædagogikum under Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Uddannelse på pastoralseminarierne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
  • Studieophold i udlandet, der er godkendt som en del af din danske uddannelse, hvis den er  berettiget til SU
  • Hele videregående uddannelser i udlandet, som er godkendt til SU 

Se listen over videregående uddannelser berettiget til SU

Videregående uddannelser, berettiget til SU

Listen bliver opdateret af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan ikke få SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel HD, merituddannelser eller masteruddannelser. 

Du kan heller ikke få SPS til private uddannelser, selvom de er godkendt til SU.

Sidst opdateret: 29. april 2019