Første skridt til at få SPS er, at kontakte den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet, når du er optaget på uddannelsen. Den SPS-ansvarlige er en ansat på uddannelsesstedet, for eksempel en studievejleder. 

Du kan kontakte dit uddannelsessted, når du er optaget, og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. 

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Du kan tage udgangspunkt i de behov, du har oplevet tidligere i din skolegang, hvis du før har haft behov for støtte. 

Den SPS-ansvarlige kan vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten. Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om hvad der videre skal ske.

SPS kan ikke anvendes til at imødegå det fravær som funktionsnesdættelsen kan medføre, og kan dermed ikke anvendes til repetition af pensum.

Læs mere om støtteformer for studerende med synshandicap

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med, første gang du har møde med uddannelsesstedet om SPS.  

For studerende med synshandicap drejer det sig om lægelig dokumentation fra en øjenlæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

 

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan materialer og opgaver til også.

Eksamensmaterialer ligger som regel i et allerede tilgængeligt format på netprøver.dk.

Hvis de ikke er at finde der, skal de bestilles på CD-rom for et bearbejdet tilgængeligt format.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Nota for at få vejledning.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) giver vejledning til studerende med synshandicap

Eksamen skal afspejle studiehverdagen

Eksamen skal afspejle studiehverdagen, og de støtteformer, som du har modtaget og benyttet dig af til daglig, bør derfor være tilgængelig under eksamen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver som udgangspunkt kun støtte til eksamen til studerende, som i forvejen modtager SPS.

Mundtlige eksamener

Du skal trække, men ikke se, spørgsmålet fire uger før eksamen, for at give Nota god tid til at producere eksamensspørgsmålet.

Du får ikke at vide hvad spørgsmålet er, men underviserne har nu mulighed for at sende materialet til Nota.  

Som ved alle andre eksamenstrækninger skal du have flere spørgsmål at vælge imellem, så den opgave du trækker, ikke er bestemt på forhånd.

Det forudsættes i alle tilfælde, at den eksamensansvarlige opbevarer forsendelser med eksamensopgaver fra Nota uåbnede og i sikker forvaring frem til eksamenstidspunktet.

Bestil eksamen hos Nota

Studiematerialer på særlige medier

Nota er leverandør af studiematerialer. De kan også rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Du skal have en bevilling før du kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Du kan bestille studiematerialer på www.nota.dk

Som blind eller svagsynet studerende på videregående uddannelser kan du få sekretærhjælp, for eksempel til at tage noter og andre praktiske ting. 

Sekretærhjælpen kan for eksempel være hjælp til at kopiere, tilmelde sig til eksamen og til at søge information på biblioteker. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet STUK. Det kan med fordel være en fra din årgang eller dit hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne, og lignende. 

Sidst opdateret: 17. juni 2019