Hop til indhold
Lyt

Støtten er udelukkende knyttet til dit studie. Det vil sige, at du kun kan få SPS til at komme godt igennem studiet og få en uddannelse på lige fod med dine medstuderende.

SPS er ikke terapi eller anden form for behandling, og SPS kan ikke anvendes til at imødegå fravær som funktionsnedsættelsen medfører. Derfor kan SPS ikke anvendes til repetition af pensum.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 

Du kan få SPS på en videregående uddannelse, hvis du har behov for støtte for at færdiggøre studiet og har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være dokumentation fra en læge, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind. Hvis ikke du har taget Ordblindetesten, men har mistanke om, at du er ordblind, kan SPS-vejlederen hjælpe dig. 

Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Læs mere om støtteformerne til de forskellige funktionsnedsættelser

Støttemuligheder og hjælpemidler

Betingelser for at modtage SPS på en videregående uddannelse

Du skal opfylde nogle generelle betingelser for at kunne få SPS.

Du skal: 

  • være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen 
  • være optaget på en videregående uddannelse, der berettiger til SPS 
  • være studieaktiv 
  • være dansk statsborger
  • være omfattet af international overenskomst, for eksempel være EU- eller EØS-borger, eller kunne sidestilles med en dansk statsborger

Det skal også være praktisk muligt at anskaffe støtten - med andre ord er det ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis styrelsen vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

SPS i op til 70 måneder

Du kan få SPS i op til 70 måneder i alt. Perioden kaldes støtterammen. Det vil sige, at du til den enkelte uddannelse kan få SPS i det antal måneder, der svarer til den normerede studietid, plus 12 måneder. 

En eventuel obligatorisk praktik er medregnet i den normerede studietid. Her kan du også få SPS. Den samlede periode kaldes støttetiden.

Forlængelse

Det er muligt at forlænge støtterammen og støttetiden. 

Hvis den normerede studietid plus 12 måneder overstiger 70 måneder, sker forlængelsen automatisk. 

Hvis det drejer sig om tilfælde af sygdom eller særlige forhold i forbindelse med funktionsnedsættelsen, kan du tale med dit uddannelsessted om mulighederne for forlængelse. 

Ønsker du at forlænge dit studie, og dermed din mulighed for at modtage SPS, skal du skrive en ansøgning til dit uddannelsessted, som vurderer ansøgningen og skriver en indstilling. 

Uddannelsesstedet sender begge dele til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som træffer afgørelse i sagen.

Sidst opdateret: 14. december 2019