Hop til indhold
Lyt

SPS dækker kun støtte i forbindelse med uddannelse. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du have behov for støtte udenfor studiet.

Her kan din hjemkommune hjælpe dig med at finde ud af, hvilke støttemuligheder du har.

Eksempler på støtte kan være en støtte-kontaktperson efter Servicelovens § 85, mentor eller personlig borgerstyret assistance (PBA).

Anden støtte på uddannelsesstedet

Du kan også undersøge, om dit uddannelsessted har andre støttemuligheder end SPS.

Du kan henvende dig til studievejlederen på din uddannelse for at høre, hvad der er af muligheder.  

Handicaptillæg

Du har også mulighed for at ansøge om handicaptillæg. Handicaptillægget er for dem, der ikke har mulighed for at have et studiejob ved siden af studierne.

Læs mere om handicaptillægget på su.dk

Sidst opdateret: 14. december 2019