Hop til indhold
Lyt

Støtten er udelukkende knyttet til din uddannelse. Det vil sige, at du kun kan få støtte til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse. Støtten er ikke terapi eller behandling. Det er kommunen, der har ansvar for den støtte, du kan have brug for i fritiden eller i dit hjem.   

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten.  

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 

Det er en god idé at kontakte skolen, så snart du er optaget, og gøre dem opmærksom på dit behov for støtte.

Læs mere om muligheder for støtte og hjælpemidler til de forskellige funktionsnedsættelser

Betingelser for at få SPS på en ungdomsuddannelse

For at få SPS skal du være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever. 

Du skal være optaget på en ungdomsuddannelse, der giver ret til SPS, og så skal du være uddannelsesaktiv. Det vil sige, at du skal melde dig til de prøver og eksamener og aflevere de opgaver, der er en del af uddannelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, om støtten er nødvendig for, at du kan gennemføre uddannelsen på lige fod med andre. Det skal også være praktisk muligt at anskaffe støtten. Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Det kan også være, at uddannelsesstedet allerede har tiltag, der allerede imødekommer dit behov for støtte.

Andre støttemuligheder

Vær opmærksom på, at hvis du er elev på en erhvervsuddannelse kan få handicaptillæg.

Læs om handicaptillæg på erhvervsuddannelserne på su.dk

Sidst opdateret: 22. juni 2020