Hop til indhold
Lyt

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan bekrive dit behov for SPS. 

Når I udarbejder forløbsplanen er det en god idé at have dokumentation med, der beskriver din funktionsnedsættelse. 

Sammen kan I tale om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der bliver stillet til elever på den uddannelse, du tager. 

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen. 

Før I skal udarbejde planen kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen 
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det 
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Hvis behovet for støtte opstår, når du er startet på FGU

Er du startet på din uddannelse og finder ud af, at du har behov for støtte, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på din skole, om hvem der ansvarlig for at søge om SPS. 

I kan tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. 

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, for eksempel en beskrivelse fra en læge, skal du tage den med til skolen.

Ansøgningsskema og samtykkeblanket

Det er en god idé, at have udfyldt et ansøgningsskema og have det med til første møde med den SPS-ansvarlige. 

Hos SPS-vejlederen skal du også udfylde en samtykkeblanket. Det er en fuldmagt, som giver uddannelsesstedet lov til at søge SPS på dine vegne.

Derudover skal du udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på uddannelsesstedet.

Ansøgningsskema (pdf)

Du finder alle blanketter under menupunktet Hurtig adgang til vigtige blanketter på spsu.dk

Skolen laver selve ansøgningen

Skolen opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De træffer afgørelse i sagen om du kan få bevilliget støtte og sender dig derefter et brev til din e-Boks. 

Når du har modtaget brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, skal du kontakte skolen.  Det kan også være, at skolen tager kontakt til dig, men det er en god idé at være opmærksom på, om du har fået brev om støtten.

Hvis du får afslag

Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Du skal sende klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Klagen skal sendes til mailen sps@stukuvm.dk, og du kan sende mailen via digital post (e-Boks). På den måde er du sikker på, at den bliver sendt som sikker mail. 

Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beslutter at fastholde afslaget, bliver klagen sendt videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvis din klage bliver sendt videre til Ankenævnet, modtager du en kvittering direkte fra Ankenævnet i din e-Boks, vedlagt en kopi af vores udtalelse.

Sidst opdateret: 11. marts 2020