Hop til indhold
Lyt

Hvis eleven har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal eleven tage den med til samtalen.

Den SPS-ansvarlige spørger om, hvilke vanskeligheder eleven oplever i forbindelse med uddannelsen, og hvilke krav der bliver stillet til elever på den uddannelse, eleven tager. 

Sammen udarbejder eleven og den SPS-ansvarlige nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen. 

Inden samtalen med den SPS-ansvarlige, kan eleven derfor tænke over: 

  • hvad eleven ikke kan i det daglige på uddannelsen 
  • hvorfor eleven tror, at eleven ikke kan det 
  • hvilken støtte, der vil bringe eleven i stand til at kunne

Samtykkeblanket

Samtykkeblanketten er en fuldmagt, eleven skal udfylde og have med til den SPS-ansvarlige. Eleven skriver under på, at eleven er elev på den pågældende uddannelse, og at eleven har behov for støtte. 

Hvis eleven er under 18 år skal forældre eller værge også skrive under på samtykkeblanketten.

Du finder alle blanketter under menupunktet Hurtig adgang til vigtige blanketter på spsu.dk

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og der sendes et brev til din e-Boks. Eleven skal herefter kontakte uddannelsesstedet.

Hvis eleven får afslag

Får eleven afslag på ansøgningen, kan eleven klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at eleven har modtaget afgørelsen. 

Eleven skal sende klagen til styrelsen mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Hvis vi beslutter at fastholde afslaget, bliver klagen sendt videre til Ankenævnet for

Statens Uddannelsesstøtteordninger med en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvis klagen bliver sendt videre til Ankenævnet, modtager eleven en kvittering direkte fra Ankenævnet vedlagt en kopi af vores udtalelse.

Klagen skal sendes til mailen sps@stukuvm.dk og eleven kan sende mailen via e-Boks – så er eleven sikker på, at den bliver sendt som sikker mail.

 
Sidst opdateret: 6. december 2019