Hop til indhold
Lyt

Den unge kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis der er behov for støtte og dokumentation for funktionsnedsættelsen eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Det kan for eksempel være  dokumentation fra en læge, der beskriver funktionsnedsættelsen, eller resultatet af en Ordblindhedstest.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse den unge har, er der forskellige former for støtte. 

Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen. Det vil sige, at den unge kun kan få SPS til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse. SPS er ikke terapi eller anden form for behandling.

Det er kommunen, der har ansvar for den støtte, den unge kan have brug for i fritiden eller hjemme.   

Det er vigtigt, at eleven søger så tidligt som muligt. Det betyder, at det er en god idé at kontakte det nye uddannelsessted, så snart den unge er optaget og gøre opmærksom på behovet for støtte.

Læs mere om støtteformerne til de forskellige funktionsnedsættelser

Betingelser for at få SPS på en ungdomsuddannelse

For at få SPS skal eleven være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at der er behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever. 

Eleven skal være optaget på en ungdomsuddannelse, der giver ret til SPS og være uddannelsesaktiv. Det vil sige, at eleven skal melde sig til de prøver og eksamener og aflevere de opgaver, der er en del af uddannelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, om støtten er nødvendig for at eleven kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med andre. Det skal også være praktisk muligt at anskaffe støtten. Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis Styrelsen for Undervisning og kvalitet for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Det kan også være, at uddannelsesstedet allerede har tiltag, der imødekommer elevens behov for støtte.

 
Sidst opdateret: 15. april 2019