Studierejser og praktik

Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS) til en obligatorisk studierejse og/eller praktikperiode.

Studierejse

Du kan få SPS til en obligatorisk studierejse enten i Danmark eller i udlandet.

Som udgangspunkt kan uddannelsesstedet søge om at få dækket de udgifter, som er forbundet med at få hjælpere og tegnsprogstolke med på studierejsen.

Det gælder for eksempel udgifter i form af transportomkostninger, hotelværelse, løn, diæter og indgangsbilletter.

Praktik

Du kan få SPS til obligatoriske praktikperioder i forbindelse med din uddannelse enten i Danmark eller i udlandet.

Støtteformerne vil typisk være de samme, som du har fået bevilget til undervisningen på uddannelsesstedet.

Støtte til praktikperioder i udlandet kan ikke overstige det økonomiske niveau for støtte, som du får eller ville kunne få under uddannelse i Danmark.