Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sådan søger du

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om SPS.

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en bemyndigelseserklæring, som giver uddannelsesstedet lov til at søge på dine vegne.

Derudover skal du udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på uddannelsesstedet.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. Du skal tale med SPS-vejlederen om, hvilke vanskeligheder din funktionsnedsættelse giver i relation til den uddannelse, du er optaget på. 

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og der sendes et brev til din e-Boks. Du skal herefter bede dit uddannelsessted om at anskaffe støtten.

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.

Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Klage

Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget en afgørelse.

Du skal sende klagen til styrelsen mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". 

Hvis vi beslutter at fastholde afslaget, vil klagen blive sendt videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger vedlagt en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis din klage sendes videre til Ankenævnet, vil du modtage en kvittering direkte fra Ankenævnet vedlagt en kopi af vores udtalelse.

Klage over uddannelsesstedets afgørelse om studieaktivitet

Styrelsen behandler klager over uddannelsesstedernes afgørelser om studieaktivitet. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til uddannelsesstedet, der sender klagen videre til styrelsen sammen med en udtalelse.

Hvis styrelsen fastholder uddannelsesstedets afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten efter samme procedure som nævnt ovenfor.

SPS-breve i e-Boks

Afgørelser og breve om SPS bliver sendt til din e-Boks.

Læs mere om SPS-breve i e-Boks her.