Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelser med SPS

Oversigt over ungdomsuddannelser med mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser: 

  • STX (almen studentereksamen) 
  • HHX (højere handelseksamen) 
  • HTX (højere teknisk eksamen) 
  • HF (højere forberedelseseksamen) 
  • GSK (gymnasiale suppleringskurser) 
  • EUD (erhvervsuddannelse) 
  • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) 
  • PAU (pædagogisk assistent)
  • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)