Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kronisk eller alvorlig sygdom

Elever med en kronisk eller alvorlig sygdom bliver ofte fulgt på specialiserede afdelinger på hospitalerne. Der kan være behov for behandlinger og kontroller mere eller mindre intensivt. Behandlinger eller progression af sygdomsforløbet m.v. kan medføre højt fravær på uddannelsen.

Sygeundervisning og supplerende undervisning på gymnasiale uddannelser

På gymnasieuddannelserne skal elever, der på grund af sygdom i længere tid og som ikke kan følge den almindelige undervisning, have tilbud om sygeundervisning eller supplerende undervisning inden for et nærmere angivet timeloft fastsat i de gældende regler for uddannelsen.

Denne undervisning har til formål at kompensere for det fagstof, eleven er gået glip af ved sit fravær.

Skoleundervisning på erhvervsuddannelser

På erhvervsuddannelsesområdet skal erhvervsskolen tilbyde skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Uddannelsen kan genoptages ved raskmelding.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere om regler vedr. sygdom.

Eksempler på støtteformer (SPS)

Den specialpædagogiske støtte omfatter efter behov bl.a. støttetimer, hjælpemidler og instruktion heri, sekretærhjælp m.v. SPS er et individuelt tilrettelagt støtteforløb, som skal sikre, at eleverne kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, fx koncentrationsvanskeligheder, eller hvis man har behov for hjælp til at strukturere og prioritere sin tid og skabe overblik, er det muligt at søge specialpædagogisk støtte (SPS), fx som supplement til den sygeundervisning uddannelsesstedet tilbyder.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom som syn- eller bevægelsesvanskeligheder kan også give mulighed for få støtte gennem SPS-ordningen. Læs mere under støtteformerne "Blind eller svagsynet" eller "Bevægelseshæmmet".

Hvis der er bevilget støttetimer, kan der fx arbejdes med udvikling af strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur, med brug af planlægningsværktøjer, som eleven kan anvende i en konkret skriveproces, eller med at opdele større projekter i mindre og dermed mere overskuelige delprojekter og arbejdsgange.

Støttetimer kan ikke anvendes til repetition

SPS kan ikke anvendes til imødegå fravær som sygdommen medfører, og kan dermed ikke anvendes til repetition af fagstof. SPS kan heller ikke anvendes til at afhjælpe mangelfulde skolemæssige forudsætninger.

Særlige vilkår for prøver og eksaminer

Særlige vilkår for prøver og eksaminer er uddannelsesstedets ansvar. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.