Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sådan søger du

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om SPS.

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en bemyndigelseserklæring, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov. Hvis du er under 18 år skal dine forældre/værge også underskrive bemyndigelseserklæringen.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og der sendes et brev til din e-Boks. Du skal herefter bede dit uddannelsessted om at anskaffe støtten.

Klage

Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget en afgørelse.

Du skal sende klagen til styrelsen mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Hvis du er under 18 år kan dine forældre/værge indsende en klage på dine vegne.

Hvis vi beslutter at fastholde afslaget, vil klagen blive sendt videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger vedlagt en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis din klage sendes videre til Ankenævnet, vil du modtage en kvittering direkte fra Ankenævnet vedlagt en kopi af vores udtalelse.            
          


SPS-breve i e-Boks

Afgørelser og breve om SPS bliver sendt til din e-Boks.

Læs mere om SPS-breve i e-Boks her.