Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny struktur i Undervisningsministeriet

[08.04.2015]

Den 1. april 2015 trådte en ny struktur i Undervisningsministeriet i kraft.

I den nye struktur omdannes Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen skal varetage de fleste af ministeriets borger- og institutionsrettede opgaver. Styrelsen for it og læring (STIL) vil fortsat være ministeriets it-styrelse, der har til formål at fremme den digitale udvikling på undervisningsområdet. Læs mere om den nye struktur her.

SPS-enheden placeres i Kontor for SPS og Fastholdelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

SPS-enheden vil fremover være placeret i Kontor for SPS og Fastholdelse. Kontoret får ansvar for specialpædagogisk støtte samt satspuljeprojekterne ”FastholdelsesTaskforce”, ”Brug for alle unge” og ”Styrkelse af anbragte børn og unges undervisning”.

SPS-enhedens adresse, telefonnummer og mailadresse er foreløbig uændrede.